Category: Antrepriza si Prestari Servicii

Articolul 931. Libertatea alegerii modului de efectuare a lucrărilor sau de prestare a serviciilor

Articolul 931. Libertatea alegerii modului de efectuare a lucrărilor sau de prestare a serviciilor
    Antreprenorul sau prestatorul este liber în alegerea modului de efectuare a lucrărilor sau de prestare a serviciilor. Între antreprenor sau prestator şi beneficiar nu există nici o legătură de subordonare.

Articolul 931. Libertatea alegerii modului de efectuare a lucrărilor sau de prestare a serviciilor    Ant...

Read More »

Articolul 932. Retribuţia

Articolul 932. Retribuţia
    (1) Retribuţia se consideră convenită în mod tacit dacă, în raport cu împrejurările, asemenea lucrări sau prestaţii se fac numai în schimbul unor retribuţii.
    (2) Dacă nu este stabilit cuantumul retribuţiei, se consideră că s-a convenit, în cazul existenţei unor tarife, asupra retribuţiei tarifare, iar în cazul inexistenţei unor tarife, asupra retribuţiei obişnuite.

Articolul 932. Retribuţia    (1) Retribuţia se consideră convenită în mod tacit dacă, în raport cu împrej...

Read More »

Articolul 933. Devizul estimativ

  Articolul 933. Devizul estimativ    (1) În cazul în care, la încheierea contractului, preţul lucrărilor sau prestaţiilor a făcut obiectul unei evaluări, antreprenorul sau prestatorul trebuie să justifice majorarea retribuţiei.    (2) Beneficiarul nu este obligat să plătească majorarea de la alin.(1) decît în măsura în care ea rezultă din lucrările, prestaţiile sau cheltuielile pe care antreprenorul sau prestatorul nu le-au putut

  Articolul 933. Devizul estimativ    (1) În cazul în care, la încheierea contractului, preţul lucră...

Read More »

Articolul 934. Darea de seamă a antreprenorului sau a prestatorului

Articolul 934. Darea de seamă a antreprenorului sau a prestatorului
    În cazul în care retribuţia este stabilită în dependenţă de valoarea lucrărilor, serviciilor sau a bunurilor furnizate, antreprenorul sau prestatorul este obligat, la cererea beneficiarului, să-i dea o dare de seamă despre progresul lucrărilor, despre prestaţiile şi despre cheltuielile efectuate.

Articolul 934. Darea de seamă a antreprenorului sau a prestatorului    În cazul în care retribuţia este s...

Read More »

Articolul 935. Preţ forfetar

    Articolul 935. Preţ forfetar    (1) În cazul în care lucrarea sau prestaţia a fost contractată la un preţ forfetar, beneficiarul este obligat să plătească retribuţia convenită şi nu poate pretinde o reducere a retribuţiei pe motiv că lucrarea sau prestaţia a solicitat mai puţin lucru sau mai puţine cheltuieli decît se preconizau.    (2) Similar alin.(1), antreprenorul sau prestatorul nu poate cere majorarea retribuţiei

    Articolul 935. Preţ forfetar    (1) În cazul în care lucrarea sau prestaţia a fost con...

Read More »

Articolul 936. Prestaţia personală

Articolul 936. Prestaţia personală
    (1) Antreprenorul sau prestatorul este obligat să efectueze prestaţia personal doar atunci cînd această obligaţie reiese din contract, din împrejurări sau din natura prestaţiei.
    (2) Antreprenorul sau prestatorul conservă supravegherea şi răspunderea în orice caz.

Articolul 936. Prestaţia personală    (1) Antreprenorul sau prestatorul este obligat să efectueze prestaţ...

Read More »

Articolul 937. Obligaţia de informare a beneficiarului

  Articolul 937. Obligaţia de informare a beneficiarului
    Antreprenorul sau prestatorul este ţinut, înainte de încheierea contractului, să furnizeze beneficiarului, în măsura în care circumstanţele o permit, toate informaţiile referitoare la natura lucrării sau prestaţiei la bunurile şi termenul necesare lucrării sau prestaţiei.

  Articolul 937. Obligaţia de informare a beneficiarului    Antreprenorul sau prestatorul este ţinut...

Read More »

Articolul 938. Furnizarea bunurilor de către antreprenor sau prestator

  Articolul 938. Furnizarea bunurilor de către antreprenor sau prestator    (1) Antreprenorul sau prestatorul este obligat să furnizeze toate bunurile necesare executării contractului dacă nu a fost stipulat altfel.    (2) Bunurile trebuie să fie de o calitate bună pentru efectuarea lucrărilor şi prestarea serviciilor. Antreprenorul sau prestatorul datorează pentru bunuri aceleaşi garanţii pe care le datorează vînzătorul.  &nbsp

  Articolul 938. Furnizarea bunurilor de către antreprenor sau prestator    (1) Antreprenorul sau pr...

Read More »

Articolul 939. Folosirea bunurilor beneficiarului

Articolul 939. Folosirea bunurilor beneficiarului    (1) În cazul în care bunurile sînt furnizate de beneficiar, antreprenorul sau prestatorul este obligat să le folosească cu grijă şi să ţină evidenţa folosirii lor.    (2) În cazul în care bunurile sînt evident improprii folosirii la destinaţie sau sînt afectate de un viciu evident sau de un viciu ascuns care devine cunoscut, antreprenorul sau prestatorul este ţinut să-l informeze imediat

Articolul 939. Folosirea bunurilor beneficiarului    (1) În cazul în care bunurile sînt furnizate de bene...

Read More »

Articolul 940. Riscul pieirii sau deteriorării fortuite a bunurilor

Articolul 940. Riscul pieirii sau deteriorării fortuite a bunurilor
    Riscul pieirii sau deteriorării fortuite a bunurilor necesare executării contractului îl suportă cel care le-a furnizat dacă în contract nu este prevăzut altfel.

Articolul 940. Riscul pieirii sau deteriorării fortuite a bunurilor    Riscul pieirii sau deteriorării fo...

Read More »