Category: Categoriile de obligatii

Articolul 753. Contractul de vînzare-cumpărare

Articolul 753. Contractul de vînzare-cumpărare    (1) Prin contractul de vînzare-cumpărare, o parte (vînzător) se obligă să predea un bun în proprietate celeilalte părţi (cumpărător), iar aceasta se obligă să preia bunul şi să plătească preţul convenit.    (2) Vînzătorul se obligă să remită, concomitent cu predarea bunului, documentele referitoare la bun, prevăzute de lege, dacă în contractul de vînzare-cumpărare nu este prevăzut

Articolul 753. Contractul de vînzare-cumpărare    (1) Prin contractul de vînzare-cumpărare, o parte (vînz...

Read More »

Articolul 754. Cheltuielile de vînzare a unui bun mobil

Articolul 754. Cheltuielile de vînzare a unui bun mobil    (1) Cheltuielile de predare a bunului mobil, în particular de măsurare, cîntărire şi ambalare, sînt puse în sarcina vînzătorului, iar cheltuielile de primire şi transportare a bunului din locul încheierii contractului de vînzare-cumpărare în alt loc sînt puse în sarcina cumpărătorului, dacă în contract nu este prevăzut altfel.    (2) În cazul în care contractul de vînzare-cumpărare

Articolul 754. Cheltuielile de vînzare a unui bun mobil    (1) Cheltuielile de predare a bunului mobil, î...

Read More »

Articolul 755. Cheltuielile de vînzare a unui bun imobil

Articolul 755. Cheltuielile de vînzare a unui bun imobil
    În cazul cumpărării unui teren sau unui alt bun imobil, cheltuielile de întocmire, autentificare notarială şi de înscriere a contractului de vînzare-cumpărare în registrul bunurilor imobile, precum şi cheltuielile de preluare a documentelor necesare, sînt puse în sarcina cumpărătorului.

Articolul 755. Cheltuielile de vînzare a unui bun imobil    În cazul cumpărării unui teren sau unui alt b...

Read More »

Articolul 756. Preţul

Articolul 756. Preţul    (1) Preţul bunului trebuie să fie exprimat în bani.    (2) Dacă în contractul de vînzare-cumpărare încheiat între comercianţi preţul bunului nu este determinat în mod expres sau implicit printr-o dispoziţie care permite să fie determinat, se va considera, în lipsa unor prevederi contrare, că părţile s-au referit tacit la preţul practicat în mod obişnuit în momentul încheierii contractului în ramura comercială

Articolul 756. Preţul    (1) Preţul bunului trebuie să fie exprimat în bani.    (2) Dacă î...

Read More »

Articolul 757. Termenul predării bunului

Articolul 757. Termenul predării bunului    (1) Vînzătorul trebuie să predea bunul:    a) la data stabilită în contract sau la data care poate fi dedusă din contract;    b) în orice moment în cursul perioadei stabilite în contract sau determinate prin referire la contract, cu excepţia cazului în care din împrejurări rezultă că alegerea datei revine cumpărătorului;    c) într-un termen rezonabil

Articolul 757. Termenul predării bunului    (1) Vînzătorul trebuie să predea bunul:    a)...

Read More »

Articolul 758. Obligaţiile vînzătorului de expediere a bunului

Articolul 758. Obligaţiile vînzătorului de expediere a bunului    (1) Dacă, în conformitate cu contractul, vînzătorul predă bunul către un cărăuş şi dacă bunul nu este clar individualizat, potrivit contractului, prin aplicarea unui semn distinctiv pe el, prin documentele de transport sau prin orice alt mijloc, vînzătorul trebuie să transmită cumpărătorului un aviz de expediţie care specifică bunul.    (2) Dacă este obligat să ia

Articolul 758. Obligaţiile vînzătorului de expediere a bunului    (1) Dacă, în conformitate cu contractul...

Read More »

Articolul 759. Riscul pieirii sau deteriorării fortuite a bunului

Articolul 759. Riscul pieirii sau deteriorării fortuite a bunului    (1) Riscul pieirii sau deteriorării fortuite a bunului este transferat cumpărătorului în momentul în care vînzătorul şi-a executat obligaţiile contractuale privind punerea bunului la dispoziţia cumpărătorului dacă contractul nu prevede altfel.    (2) Cînd contractul de vînzare-cumpărare implică transportul bunului, iar vînzătorul nu este obligat să-l predea într-un

Articolul 759. Riscul pieirii sau deteriorării fortuite a bunului    (1) Riscul pieirii sau deteriorării...

Read More »

Articolul 760. Momentul executării obligaţiei de predare a bunului

Articolul 760. Momentul executării obligaţiei de predare a bunului    (1) Obligaţia de predare a bunului se consideră executată în momentul:    a) predării bunului către cumpărător sau către persoana indicată de el;    b) punerii bunului la dispoziţia cumpărătorului sau a persoanei indicate de el dacă bunul urmează să fie predat la locul aflării lui. Bunul se consideră pus la dispoziţia cumpărătorului dacă este

Articolul 760. Momentul executării obligaţiei de predare a bunului    (1) Obligaţia de predare a bunului...

Read More »

Articolul 761. Recepţionarea bunului

Articolul 761. Recepţionarea bunului    (1) Cumpărătorul este obligat să efectueze acţiuni care, în conformitate cu uzanţele, sînt necesare din partea lui pentru garantarea predării şi primirii bunului dacă legea sau contractul nu prevede altfel.    (2) În cazurile cînd cumpărătorul, încălcînd prevederile legii sau ale contractului, nu recepţionează sau refuză să recepţioneze bunul, vînzătorul este în drept să refuze executarea

Articolul 761. Recepţionarea bunului    (1) Cumpărătorul este obligat să efectueze acţiuni care, în confo...

Read More »

Articolul 762. Vinderea bunului către mai multe persoane

Articolul 762. Vinderea bunului către mai multe persoane
    Dacă vînzătorul a vîndut unul şi acelaşi bun mobil mai multor persoane, prioritate are cumpărătorul în a cărui posesiune a fost dat bunul, iar dacă bunul nu a fost dat nici unuia din ei, prioritate are cumpărătorul cu care primul s-a încheiat contractul.

Articolul 762. Vinderea bunului către mai multe persoane    Dacă vînzătorul a vîndut unul şi acelaşi bun...

Read More »