Category: Despre contracte in general

Articolul 666. Dispoziţii generale cu privire la contract

Articolul 666. Dispoziţii generale cu privire la contract    (1) Contract este acordul de voinţă realizat între două sau mai multe persoane prin care se stabilesc, se modifică sau se sting raporturi juridice.    (2) Contractului îi sînt aplicabile normele cu privire la actul juridic.    (3) Contractul poate fi de adeziune sau negociat, sinalagmatic sau unilateral (generează obligaţii doar pentru una dintre părţi), comutativ

Articolul 666. Dispoziţii generale cu privire la contract    (1) Contract este acordul de voinţă realizat...

Read More »

Articolul 667. Libertatea contractului

Articolul 667. Libertatea contractului    (1) Părţile contractante pot încheia în mod liber, în limitele normelor imperative de drept, contracte şi pot stabili conţinutul lor. Dacă, în scopul protecţiei intereselor prioritare ale societăţii sau ale unui individ, efectele unui contract depind de încuviinţarea autorităţilor statului, limitările şi condiţionările trebuie reglementate prin lege.    (2) Obligarea la încheierea unui contract

Articolul 667. Libertatea contractului    (1) Părţile contractante pot încheia în mod liber, în limitele...

Read More »

Articolul 668. Forţa obligatorie a contractului

Articolul 668. Forţa obligatorie a contractului    (1) Contractul încheiat legal obligă părţile nu numai la ceea ce au stipulat expres, dar şi la tot ceea ce rezultă din natura lui în conformitate cu legea, cu uzanţele sau cu principiile echităţii.    (2) Contractul produce efecte numai între părţi dacă legea nu prevede altfel. Contractul produce efecte şi pentru succesorii universali sau cu titlu universal dacă din lege, din contract

Articolul 668. Forţa obligatorie a contractului    (1) Contractul încheiat legal obligă părţile nu numai...

Read More »

Articolul 669. Obligaţia de a contracta

Articolul 669. Obligaţia de a contracta    (1) Dacă deţine o poziţie dominantă pe piaţă, una din părţile contractante este obligată să contracteze în acest domeniu. Ea nu poate să impună fără motive temeinice celeilalte părţi condiţii contractuale disproporţionate.    (2) Faţă de persoanele care obţin sau folosesc bunuri sau servicii în scopuri necomerciale, ca şi faţă de cele care caută să-şi satisfacă o necesitate existenţială

Articolul 669. Obligaţia de a contracta    (1) Dacă deţine o poziţie dominantă pe piaţă, una din părţile...

Read More »

Articolul 671. Repararea prejudiciului în cazul prestaţiei imposibile

Articolul 671. Repararea prejudiciului în cazul prestaţiei imposibile    (1) Cel care, la momentul încheierii contractului, ştia sau trebuia să ştie despre imposibilitatea executării lui este obligat la reparaţia prejudiciului suferit de cealaltă parte, care considera cu bună-credinţă contractul valabil, în mărimea care să nu depăşească suma venitului pe care aceasta l-ar fi primit în cazul valabilităţii contractului.    (2) Dispoziţiile

Articolul 671. Repararea prejudiciului în cazul prestaţiei imposibile    (1) Cel care, la momentul închei...

Read More »

Articolul 672. Imposibilitatea provizorie

Articolul 672. Imposibilitatea provizorie
    (1) Imposibilitatea prestaţiei nu atrage nulitatea contractului dacă imposibilitatea poate fi ridicată şi contractul este încheiat pentru cazul cînd prestaţia devine posibilă.
    (2) În cazul în care o prestaţie imposibilă este stipulată sub condiţie sau sub termen suspensiv, contractul este valabil dacă imposibilitatea este înlăturată pînă la realizarea condiţiei sau împlinirea termenului.

Articolul 672. Imposibilitatea provizorie    (1) Imposibilitatea prestaţiei nu atrage nulitatea contractu...

Read More »

Articolul 675. Contractul cu privire la moştenirea unui viu

Articolul 675. Contractul cu privire la moştenirea unui viu
    (1) Contractul asupra moştenirii unui terţ încă în viaţă este nul. Nul este şi contractul asupra cotei-părţi legale sau a legatului din succesiunea unui terţ încă în viaţă.
    (2) Dispoziţiile alin.(1) nu se aplică în cazul contractului încheiat între viitorii succesori legali asupra cotei-părţi legale. Un asemenea contract trebuie autentificat notarial.

Articolul 675. Contractul cu privire la moştenirea unui viu    (1) Contractul asupra moştenirii unui terţ...

Read More »