Category: Dispozitii generale - Transport

Articolul 980. Contractul de transport

Articolul 980. Contractul de transport    (1) Prin contractul de transport, o parte (cărăuş, transportator) se obligă faţă de cealaltă parte (pasager sau client) să o transporte împreună cu bagajele ei sau, respectiv, să transporte încărcătura la locul de destinaţie, iar cealaltă parte se obligă să plătească remuneraţia convenită.    (2) Transportarea gratuită a persoanei sau a bunului, cu excepţia cazului cînd este efectuată

Articolul 980. Contractul de transport    (1) Prin contractul de transport, o parte (cărăuş, transportato...

Read More »

Articolul 981. Obligaţia de a încheia contract de transport

Articolul 981. Obligaţia de a încheia contract de transport
    Persoana care face publică oferta de transport de persoane şi bunuri este obligată să încheie un contract de transport, cu excepţia cazurilor în care există un motiv serios de a refuza.

Articolul 981. Obligaţia de a încheia contract de transport    Persoana care face publică oferta de trans...

Read More »

Articolul 982. Transportul succesiv şi transportul combinat

Articolul 982. Transportul succesiv şi transportul combinat
    (1) Transport succesiv este transportul efectuat de mai mulţi cărăuşi care se succed utilizînd acelaşi mod de transport (vehicul).
    (2) Transport combinat este transportul în care cărăuşii se succed utilizînd diferite moduri de transport (vehicule).

Articolul 982. Transportul succesiv şi transportul combinat    (1) Transport succesiv este transportul ef...

Read More »

Articolul 983. Substituirea transportatorului

  Articolul 983. Substituirea transportatorului
    (1) În cazul cînd transportatorul transmite, total sau parţial, executarea obligaţiilor sale, persoana care îl substituie este considerată parte a contractului de transport.
    (2) Plata făcută de client unuia dintre transportatori este liberatorie.

  Articolul 983. Substituirea transportatorului    (1) În cazul cînd transportatorul transmite, tota...

Read More »

Articolul 984. Termenul transportării pasagerului sau a încărcăturii

984. Termenul transportării pasagerului sau a încărcăturii
    (1) Cărăuşul este obligat să transporte pasagerul şi bagajele sau încărcătura în termenele stabilite de lege sau de contract, iar în lipsa unor astfel de termene, intr-un termen rezonabil.
    (2) Transportarea trebuie să fie efectuată pe calea cea mai scurtă şi rezonabilă.

984. Termenul transportării pasagerului sau a încărcăturii    (1) Cărăuşul este obligat să transporte pas...

Read More »

Articolul 985. Taxa de transport

Articolul 985. Taxa de transport    (1) Pentru transportarea pasagerului şi bagajelor sau a încărcăturii, se plăteşte taxa de transport convenită prin acordul părţilor dacă legea nu prevede altfel.    (2) Taxa de transport se plăteşte pînă la transportarea pasagerului şi bagajului sau a încărcăturii dacă legea sau contractul nu prevede altfel.    (3) Cărăuşul are dreptul de retenţie asupra bagajului şi încărcăturii

Articolul 985. Taxa de transport    (1) Pentru transportarea pasagerului şi bagajelor sau a încărcăturii,...

Read More »

Articolul 986. Biletul (titlul de călătorie)

Articolul 986. Biletul (titlul de călătorie)
    (1) Contractul de transport de persoane se confirmă (se documentează) printr-un bilet (titlu de călătorie).
    (2) Biletul (titlul de călătorie) poate fi eliberat transmisibil sau intransmisibil. Posibilitatea transmiterii încetează cel tîrziu la începutul călătoriei.

Articolul 986. Biletul (titlul de călătorie)    (1) Contractul de transport de persoane se confirmă (se d...

Read More »

Articolul 988. Răspunderea cărăuşului

Articolul 988. Răspunderea cărăuşului    (1) Cărăuşul este ţinut să repare prejudiciul cauzat pasagerului, cu excepţia cazului cînd acest prejudiciu este rezultatul unei forţe majore, al stării de sănătate a pasagerului sau al faptei acestuia. Cărăuşul este ţinut să repare prejudiciul şi în cazul în care acesta se datorează stării sale de sănătate, a prepuşilor săi sau a stării ori funcţionării vehiculului.    (2) Răspunderea

Articolul 988. Răspunderea cărăuşului    (1) Cărăuşul este ţinut să repare prejudiciul cauzat pasagerului...

Read More »

Articolul 989. Răspunderea cărăuşului pentru bagaje

Articolul 989. Răspunderea cărăuşului pentru bagaje    (1) Cărăuşul răspunde pentru pierderea, distrugerea sau deteriorarea bagajelor care i-au fost încredinţate de pasager, cu excepţia cazului cînd va dovedi forţa majoră, viciul propriu al bunului sau vina pasagerului.    (2) Cărăuşul nu răspunde pentru pierderea documentelor, banilor sau a altor bunuri de mare valoare, cu excepţia cazului cînd i s-a declarat natura sau valoarea bunului

Articolul 989. Răspunderea cărăuşului pentru bagaje    (1) Cărăuşul răspunde pentru pierderea, distrugere...

Read More »