Category: Drept Succesoral

Articolul 1432. Moştenirea

Articolul 1432. Moştenirea
    (1) Moştenirea este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate (cel ce a lăsat moştenirea) către succesorii săi.
    (2) Moştenirea este o transmisiune de drepturi pentru cauză de moarte, universală, unitară şi indivizibilă.
    (3) Moştenirea are loc conform testamentului (succesiune testamentară) şi în temeiul legii (succesiune legală).

Articolul 1432. Moştenirea    (1) Moştenirea este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedat...

Read More »

Articolul 1433. Succesorii

Articolul 1433. Succesorii    (1) Pot fi moştenitori, în cazul succesiunii:    a) testamentare, persoanele care se aflau în viaţă la momentul decesului celui ce a lăsat moştenirea, precum şi cele care au fost concepute în timpul vieţii celui ce a lăsat moştenirea şi s-au născut vii după decesul acestuia, indiferent de faptul dacă sînt sau nu copiii lui, precum şi persoanele juridice care au capacitate juridică civilă la momentul decesului

Articolul 1433. Succesorii    (1) Pot fi moştenitori, în cazul succesiunii:    a) testamen...

Read More »

Articolul 1434. Succesorul nedemn

Articolul 1434. Succesorul nedemn    (1) Nu poate fi succesor testamentar sau legal persoana care:    a) a comis intenţionat o infracţiune sau o faptă amorală împotriva ultimei voinţe, exprimate în testament, a celui ce a lăsat moştenirea dacă aceste circumstanţe sînt constatate de instanţa de judecată;    b) a pus intenţionat piedici în calea realizării ultimei voinţe a celui ce a lăsat moştenirea şi a contribuit

Articolul 1434. Succesorul nedemn    (1) Nu poate fi succesor testamentar sau legal persoana care: ...

Read More »

Articolul 1435. Decăderea din dreptul la succesiune

Articolul 1435. Decăderea din dreptul la succesiune
    Circumstanţa care constituie temei pentru decădere din dreptul la succesiune trebuie constatată de instanţa de judecată. Acţiunea poate fi intentată de persoana pentru care decăderea succesorului nedemn din dreptul la succesiune are consecinţe patrimoniale.

Articolul 1435. Decăderea din dreptul la succesiune    Circumstanţa care constituie temei pentru decădere...

Read More »

Articolul 1436. Absolvirea succesorului nedemn

Articolul 1436. Absolvirea succesorului nedemn
    Persoana culpabilă de săvîrşirea unor acţiuni ce atrag decăderea din dreptul la succesiune poate fi chemată, în pofida acestui fapt, la moştenire dacă cel ce a lăsat moştenirea o iartă exprimînd acest lucru în mod expres în testament.

Articolul 1436. Absolvirea succesorului nedemn    Persoana culpabilă de săvîrşirea unor acţiuni ce atrag...

Read More »

Articolul 1437. Obligaţiile persoanei declarate ca succesor nedemn

Articolul 1437. Obligaţiile persoanei declarate ca succesor nedemn
    Dacă, după primirea succesiunii, este declarată de instanţa de judecată ca succesor nedemn, persoana este obligată să restituie tot ceea ce a primit ca moştenire, inclusiv fructele obţinute.

Articolul 1437. Obligaţiile persoanei declarate ca succesor nedemn    Dacă, după primirea succesiunii, es...

Read More »

Articolul 1438. Termenul de intentare a acţiunii privind declararea persoanei ca succesor nedemn

  Articolul 1438. Termenul de intentare a acţiunii privind declararea persoanei ca succesor nedemn
    Acţiunea de declarare a persoanei ca succesor nedemn trebuie să fie intentată de persoana interesată în termen de un an din data deschiderii succesiunii.

  Articolul 1438. Termenul de intentare a acţiunii privind declararea persoanei ca succesor nedemn  ...

Read More »

Articolul 1440. Deschiderea succesiunii

  Articolul 1440. Deschiderea succesiunii
    (1) Succesiunea se deschide în urma decesului persoanei fizice sau declarării morţii ei de către instanţa de judecată.
    (2) Momentul deschiderii succesiunii se consideră cel al decesului persoanei care a lăsat moştenirea sau data rămînerii definitive a hotărîrii judecătoreşti privind declararea morţii lui.

  Articolul 1440. Deschiderea succesiunii    (1) Succesiunea se deschide în urma decesului persoanei...

Read More »

Articolul 1441. Comorienţii şi codecedaţii

Articolul 1441. Comorienţii şi codecedaţii
    (1) Persoanele cu vocaţie succesorală reciprocă sau unilaterală care au murit fără a se putea stabili dacă una a supravieţuit alteia se prezumă că au murit concomitent (comorienţii şi codecedaţii).
    (2) Moştenirea lăsată de fiecare comorient sau codecedat va fi culeasă de proprii moştenitori.

Articolul 1441. Comorienţii şi codecedaţii    (1) Persoanele cu vocaţie succesorală reciprocă sau unilate...

Read More »