Category: Dreptul International Privat

Articolul 1576. Determinarea legii aplicabile raporturilor de drept civil cu element de extraneitate

Articolul 1576. Determinarea legii aplicabile raporturilor de drept civil cu element de extraneitate    (1) Legea aplicabilă raporturilor de drept civil cu element de extraneitate se determină în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, prezentului cod, altor legi ale Republicii Moldova şi cutumelor internaţionale recunoscute de Republica Moldova.    (2) În cazul imposibilităţii de a se determina legea aplicabilă conform

Articolul 1576. Determinarea legii aplicabile raporturilor de drept civil cu element de extraneitate    (...

Read More »

Articolul 1577. Calificarea conceptelor juridice

Articolul 1577. Calificarea conceptelor juridice    (1) La determinarea legii aplicabile raporturilor de drept civil cu element de extraneitate, se va ţine cont de calificarea conceptelor juridice efectuată conform dreptului Republicii Moldova, dacă legea şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel.    (2) În cazul în care conceptele juridice care necesită calificare juridică nu sînt cunoscute dreptului

Articolul 1577. Calificarea conceptelor juridice    (1) La determinarea legii aplicabile raporturilor de...

Read More »

Articolul 1578. Stabilirea conţinutului normelor de drept străin

Articolul 1578. Stabilirea conţinutului normelor de drept străin    (1) La aplicarea legii străine, instanţa de judecată stabileşte conţinutul normelor ei prin atestări obţinute de la organele statului străin care au editat-o, ţinînd cont de interpretarea ei oficială şi de practica aplicării ei în statul străin respectiv.    (2) În scopul stabilirii conţinutului normelor de drept străin, instanţa de judecată poate cere interpretarea

Articolul 1578. Stabilirea conţinutului normelor de drept străin    (1) La aplicarea legii străine, insta...

Read More »

Articolul 1579. Aplicarea dreptului statului cu o pluralitate de sisteme de drept

Articolul 1579. Aplicarea dreptului statului cu o pluralitate de sisteme de drept
    În cazul în care legea străină aplicabilă unui raport juridic aparţine unui stat în care coexistă mai multe sisteme de drept şi este imposibilă determinarea dintre acestea a sistemului aplicabil, dreptul acelui stat determină dispoziţiile aplicabile ori se aplică sistemul legislativ cu care raportul de drept civil respectiv prezintă cele mai strînse legături.

Articolul 1579. Aplicarea dreptului statului cu o pluralitate de sisteme de drept    În cazul în care leg...

Read More »

Articolul 1580. Principiul reciprocităţii

Articolul 1580. Principiul reciprocităţii    (1) Instanţa de judecată aplică legea străină, indiferent de faptul dacă dreptul Republicii Moldova se aplică raporturilor analoage în statul străin respectiv, cu excepţia cazurilor în care aplicarea normelor de drept străin pe principiul reciprocităţii este prevăzută de legea Republicii Moldova.    (2) În cazul în care aplicarea dreptului străin este condiţionată de reciprocitate, existenţa

Articolul 1580. Principiul reciprocităţii    (1) Instanţa de judecată aplică legea străină, indiferent de...

Read More »

Articolul 1581. Clauza de ordine publică

Articolul 1581. Clauza de ordine publică
    Norma de drept străin aplicabilă în conformitate cu art.1576 alin.(1) nu se aplică în cazul în care consecinţele aplicării ei ar contraveni ordinii publice a Republicii Moldova. în cazul înlăturării legii străine, se va aplica legea respectivă a Republicii Moldova.

Articolul 1581. Clauza de ordine publică    Norma de drept străin aplicabilă în conformitate cu art.1576...

Read More »

Articolul 1582. Aplicarea normelor imperative

Articolul 1582. Aplicarea normelor imperative    (1) Dispoziţiile prezentei cărţi nu afectează acţiunea normelor imperative de drept ale Republicii Moldova care, în virtutea indicării în normă sau în virtutea importanţei lor deosebite pentru asigurarea drepturilor şi intereselor subiectelor de drept civil, reglementează raporturile respective indiferent de dreptul aplicabil.    (2) Refuzul de a aplica norma de drept străin nu poate fi întemeiat

Articolul 1582. Aplicarea normelor imperative    (1) Dispoziţiile prezentei cărţi nu afectează acţiunea n...

Read More »

Articolul 1584. Retorsiunea

Articolul 1584. Retorsiunea
    Republica Moldova poate stabili restricţii similare (retorsiune) drepturilor patrimoniale şi personale nepatrimoniale ale cetăţenilor şi persoanelor juridice ale statelor în care există restricţii speciale ale drepturilor patrimoniale şi personale nepatrimoniale ale cetăţenilor şi persoanelor juridice ale Republicii Moldova.

Articolul 1584. Retorsiunea    Republica Moldova poate stabili restricţii similare (retorsiune) drepturil...

Read More »