Category: Fidejusiune

Articolul 1146. Contractul de fidejusiune

Articolul 1146. Contractul de fidejusiune
    (1) Prin contract de fidejusiune, o parte (fidejusor) se obligă faţă de cealaltă parte (creditor) să execute integral sau parţial, gratuit sau oneros obligaţia debitorului.
    (2) Prin fidejusiune se poate garanta şi o obligaţie viitoare sau afectată de modalităţi.

Articolul 1146. Contractul de fidejusiune    (1) Prin contract de fidejusiune, o parte (fidejusor) se obl...

Read More »

Articolul 1147. Forma contractului de fidejusiune

Articolul 1147. Forma contractului de fidejusiune
    Contractul de fidejusiune, pentru a fi valabil, trebuie încheiat în scris. În cazul în care fidejusorul execută obligaţia, viciul de formă se consideră înlăturat.

Articolul 1147. Forma contractului de fidejusiune    Contractul de fidejusiune, pentru a fi valabil, treb...

Read More »

Articolul 1149. Fidejusiunea multiplă

Articolul 1149. Fidejusiunea multiplă
    (1) Fidejusiunea poate fi prestată atît pentru debitorul principal, cît şi pentru fidejusor.
    (2) Fidejusorul ulterior care s-a obligat în privinţa îndeplinirii obligaţiei fidejusorului anterior răspunde alături de acesta în acelaşi fel ca primul fidejusor alături de debitorul principal.

Articolul 1149. Fidejusiunea multiplă    (1) Fidejusiunea poate fi prestată atît pentru debitorul princip...

Read More »

Articolul 1150. Temeiul apariţiei fidejusiunii

Articolul 1150. Temeiul apariţiei fidejusiunii    (1) Fidejusiunea poate să rezulte din acordul părţilor, poate fi impusă prin lege sau poate fi instituită de instanţa de judecată.    (2) Debitorul obligat să furnizeze o fidejusiune trebuie să propună o persoană fizică cu domiciliu sau reşedinţă în Republica Moldova sau o persoană juridică înregistrată în Republica Moldova, care să dispună de bunuri suficiente pentru a garanta obligaţia

Articolul 1150. Temeiul apariţiei fidejusiunii    (1) Fidejusiunea poate să rezulte din acordul părţilor,...

Read More »

Articolul 1152. Limitele fidejusiunii

Articolul 1152. Limitele fidejusiunii    (1) Fidejusiunea nu poate exceda datoria debitorului şi nu poate fi făcută în condiţii mai oneroase.    (2) Fidejusiunea care excedă datoria debitorului sau care este făcută în condiţii mai oneroase este valabilă în limitele obligaţiei principale.    (3) Fidejusiunea poate fi contractată pentru o parte a obligaţiei şi în condiţii mai puţin oneroase.  &nbsp

Articolul 1152. Limitele fidejusiunii    (1) Fidejusiunea nu poate exceda datoria debitorului şi nu poate...

Read More »

Articolul 1153. Întinderea obligaţiilor fidejusorului

Articolul 1153. Întinderea obligaţiilor fidejusorului    (1) Fidejusorul răspunde în toate cazurile doar pînă la suma maximă menţionată în contractul de fidejusiune.    (2) Pînă la suma maximă menţionată în contractul de fidejusiune, fidejusorul răspunde, în absenţa unei clauze contrare, pentru:    a) totalul, din momentul respectiv, al datoriei principale, în special atunci cînd datoria principală a fost modificată

Articolul 1153. Întinderea obligaţiilor fidejusorului    (1) Fidejusorul răspunde în toate cazurile doar...

Read More »

Articolul 1154. Raporturile dintre mai mulţi fidejusori

Articolul 1154. Raporturile dintre mai mulţi fidejusori
    (1) În cazul în care mai mulţi fidejusori au prestat fidejusiune pentru acelaşi debitor şi pentru aceeaşi obligaţie, fidejusorul care a executat obligaţia are drept de regres contra celorlalţi fidejusori pentru partea fiecăruia din ei.
    (2) În cazul insolvabilităţii unuia din fidejusori, partea acestuia se repartizează proporţional între ceilalţi fidejusori.

Articolul 1154. Raporturile dintre mai mulţi fidejusori    (1) În cazul în care mai mulţi fidejusori au p...

Read More »

Articolul 1155. Obligaţia creditorului de a informa

Articolul 1155. Obligaţia creditorului de a informa
    (1) Creditorul este obligat să furnizeze, la cererea fidejusorului, toate informaţiile utile privind conţinutul şi modalităţile obligaţiei principale şi privind stadiul de executare a acesteia.
    (2) Fidejusorul nu poate renunţa anticipat la dreptul de informare.

Articolul 1155. Obligaţia creditorului de a informa    (1) Creditorul este obligat să furnizeze, la cerer...

Read More »