Category: GAJUL

Articolul 454. Noţiunea de gaj

Articolul 454. Noţiunea de gaj    (1) Gajul este un drept real în al cărui temei creditorul (creditorul gajist) poate pretinde satisfacerea creanţelor sale cu preferinţă faţă de ceilalţi creditori, inclusiv statul, din valoarea bunurilor depuse în gaj în cazul în care debitorul (debitorul gajist) nu execută obligaţia garantată prin gaj.    (2) Gajul se află în legătură cu obligaţia garantată prin gaj, reprezintă un raport de drept

Articolul 454. Noţiunea de gaj    (1) Gajul este un drept real în al cărui temei creditorul (creditorul g...

Read More »

Articolul 455. Tipurile de gaj

Articolul 455. Tipurile de gaj    (1) Gajul este de două tipuri: gajul înregistrat (gajul fără deposedare) şi amanetul (gajul cu deposedare).    (2) În cazul gajului înregistrat, obiectul gajului rămîne în posesiunea debitorului gajist sau a unui terţ care acţionează în numele debitorului gajist. În cazul amanetării, obiectul gajului se transmite în posesiune creditorului gajist sau unui terţ care acţionează în numele creditorului

Articolul 455. Tipurile de gaj    (1) Gajul este de două tipuri: gajul înregistrat (gajul fără deposedare...

Read More »

Articolul 456. Creditorul gajist şi debitorul gajist

Articolul 456. Creditorul gajist şi debitorul gajist
    (1) Creditorul gajist este persoana obligaţiile faţă de care sînt garantate prin gaj.
    (2) Debitor gajist este proprietarul sau un alt posesor şi uzufructuar legal al bunurilor depuse în gaj care are dreptul de a înstrăina aceste bunuri.
    (3) Gajul poate fi constituit atît de debitorul obligaţiei garantate, cît şi de un terţ.

Articolul 456. Creditorul gajist şi debitorul gajist    (1) Creditorul gajist este persoana obligaţiile f...

Read More »

Articolul 457. Obiectul gajului

Articolul 457. Obiectul gajului    (1) Obiect al gajului (bun gajat) poate fi orice bun, inclusiv o universalitate de bunuri, titluri de valoare şi drepturi confirmate prin certificate de acţiuni.(11) Tipul de mijloace băneşti care pot constitui obiect al gajului, precum şi particularităţile gajării mijloacelor băneşti se reglementează prin Legea cu privire la gaj.[Art.457 al.(11) introdus prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12

Articolul 457. Obiectul gajului    (1) Obiect al gajului (bun gajat) poate fi orice bun, inclusiv o unive...

Read More »

Articolul 458. Amanetarea bunurilor la lombard

Articolul 458. Amanetarea bunurilor la lombard    (1) Amanetarea bunurilor la lombard se realizează în conformitate cu legea.    (2) Pentru bunul preluat se emite chitanţă de amanetare, care confirmă încheierea contractului de amanet.    (3) Lombardul este obligat ca, în momentul transferării posesiunii, să asigure bunul amanetat pe propria cheltuială, în favoarea debitorului şi corespunzător valorii evaluate, care se

Articolul 458. Amanetarea bunurilor la lombard    (1) Amanetarea bunurilor la lombard se realizează în co...

Read More »

Articolul 459. Particularităţile gajării mărfurilor care se află în circulaţie şi în proces de prelucrare

Articolul 459. Particularităţile gajării mărfurilor care se află în circulaţie şi în proces de prelucrare    (1) În cazul gajării mărfurilor care se află în circulaţie şi în proces de prelucrare, debitorul gajist este în drept să modifice componenţa şi forma naturală a obiectului gajului (stocurilor de mărfuri, materiei prime, materialelor, semifabricatelor, produselor finite etc.) cu condiţia ca valoarea lor totală să nu se reducă faţă de valoarea

Articolul 459. Particularităţile gajării mărfurilor care se află în circulaţie şi în proces de prelucrare  ...

Read More »

Articolul 460. Particularităţile gajării titlurilor de valoare

Articolul 460. Particularităţile gajării titlurilor de valoare    (1) Titlurile de valoare pot fi gajate în temeiul contractului de gaj. Gajarea titlurilor de valoare prin andosament se efectuează în conformitate cu legea.    (2) Gajarea titlurilor de valoare care confirmă dreptul asupra unor anumite bunuri (titluri reprezentative ale bunurilor) înseamnă şi gajarea bunurilor respective.    (3) Acţiunile gajate nu dau creditorului

Articolul 460. Particularităţile gajării titlurilor de valoare    (1) Titlurile de valoare pot fi gajate...

Read More »

Articolul 461. Creanţa garantată prin gaj

Articolul 461. Creanţa garantată prin gaj    (1) Gajul poate garanta una sau mai multe creanţe legale, existente sau viitoare, pure şi simple sau afectate de modalităţi. Creanţa garantată prin gaj trebuie să fie determinată sau determinabilă.    (2) Gajul poate fi constituit şi astfel încît doar suma maximă pentru care bunul trebuie să garanteze să fie determinată prin înscriere în registru.    (3) Gajul este constituit

Articolul 461. Creanţa garantată prin gaj    (1) Gajul poate garanta una sau mai multe creanţe legale, ex...

Read More »

Articolul 462. Gajul constituit pentru garantarea plăţii unei sume de bani

Articolul 462. Gajul constituit pentru garantarea plăţii unei sume de bani    (1) Gajul constituit pentru garantarea plăţii unei sume de bani este valabil chiar dacă, la momentul constituirii lui, debitorul gajist încă nu a primit sau a primit doar parţial prestaţia pentru care se obligă. Această regulă se aplică în special la acordarea unui credit sau la emiterea obligaţiilor sau altor titluri de împrumut.    (2) Dacă creditorul gajist

Articolul 462. Gajul constituit pentru garantarea plăţii unei sume de bani    (1) Gajul constituit pentru...

Read More »

Articolul 463. Indivizibilitatea gajului

Articolul 463. Indivizibilitatea gajului
    (1) Gajul este indivizibil şi subzistă integral asupra tuturor bunurilor grevate, asupra fiecăruia dintre ele şi asupra tuturor părţilor lor chiar şi în cazul în care bunul sau obligaţia sînt divizibile.
[Art.463 al.(2) exclus prin LP163-XVI din 09.07.08, MO140-142/01.08.08 art.574]
    (3) Ipoteca se extinde asupra tuturor ameliorărilor bunului grevat dacă în contract nu este prevăzut altfel.

Articolul 463. Indivizibilitatea gajului    (1) Gajul este indivizibil şi subzistă integral asupra tuturo...

Read More »