Category: Mijloacele de garantare a executarii

Articolul 624. Dispoziţii generale cu privire la clauza penală

Articolul 624. Dispoziţii generale cu privire la clauza penală    (1) Clauza penală (penalitatea) este o prevedere contractuală prin care părţile evaluează anticipat prejudiciul, stipulînd că debitorul, în cazul neexecutării obligaţiei, urmează să remită creditorului o sumă de bani sau un alt bun.    (2) Prin clauză penală se poate garanta numai o creanţă valabilă.    (3) Clauza penală poate fi stipulată în

Articolul 624. Dispoziţii generale cu privire la clauza penală    (1) Clauza penală (penalitatea) este o...

Read More »

Articolul 626. Dreptul de a pretinde alte despăgubiri

Articolul 626. Dreptul de a pretinde alte despăgubiri    (1) Creditorul nu poate cere concomitent executarea prestaţiei şi plata clauzei penale dacă nu sînt stipulate penalităţi şi pentru cazul în care debitorul nu execută obligaţia în modul corespunzător, mai ales pentru cazul neexecutării la timp a obligaţiei.    (2) Creditorul are dreptul să pretindă repararea prejudiciului în partea neacoperită prin clauza penală (clauză penală

Articolul 626. Dreptul de a pretinde alte despăgubiri    (1) Creditorul nu poate cere concomitent executa...

Read More »

Articolul 627. Clauza penală în cazul obligaţiei indivizibile

Articolul 627. Clauza penală în cazul obligaţiei indivizibile
    În cazul în care, prin clauză penală, este garantată o obligaţie indivizibilă şi neexecutarea acesteia se datorează vinovăţiei unui debitor, penalitatea poate fi cerută fie integral de la debitorul vinovat, fie de la fiecare codebitor pentru partea acestuia. În ultimul caz, fiecare codebitor are dreptul de acţiune împotriva celui care a făcut să curgă penalitatea.

Articolul 627. Clauza penală în cazul obligaţiei indivizibile    În cazul în care, prin clauză penală, es...

Read More »

Articolul 628. Clauza penală în cazul obligaţiei divizibile

Articolul 628. Clauza penală în cazul obligaţiei divizibile    (1) În cazul în care, prin clauză penală, este garantată o obligaţie divizibilă, penalitatea este de asemenea divizibilă şi curge doar împotriva codebitorului care nu a executat obligaţia şi doar pentru partea din obligaţie la care acesta este ţinut.    (2) Prevederile alin.(1) nu se aplică obligaţiilor solidare. Ele nu se aplică nici în cazul în care clauza penală a

Articolul 628. Clauza penală în cazul obligaţiei divizibile    (1) În cazul în care, prin clauză penală,...

Read More »

Articolul 630. Reducerea clauzei penale

Articolul 630. Reducerea clauzei penale
    (1) În cazuri excepţionale, luîndu-se în considerare toate împrejurările, instanţa de judecată poate dispune reducerea clauzei penale disproporţionat de mari. La reducerea clauzei penale, trebuie să se ţină cont nu numai de interesele patrimoniale, ci şi de alte interese, ocrotite prin lege, ale creditorului.
    (2) Nu se admite reducerea penalităţii în cazul în care aceasta a fost plătită.

Articolul 630. Reducerea clauzei penale    (1) În cazuri excepţionale, luîndu-se în considerare toate împ...

Read More »

Articolul 631. Dispoziţii generale cu privire la arvună

Articolul 631. Dispoziţii generale cu privire la arvună
    (1) Arvuna este o suma de bani sau un alt bun pe care o parte contractantă o dă celeilalte părţi pentru a confirma încheierea contractului şi a-i garanta executarea. În caz de dubii, suma plătită este considerată avans.
    (2) Înţelegerea cu privire la arvună trebuie să fie întocmită în scris.

Articolul 631. Dispoziţii generale cu privire la arvună    (1) Arvuna este o suma de bani sau un alt bun...

Read More »

Articolul 633. Reţinerea sau restituirea arvunei

Articolul 633. Reţinerea sau restituirea arvunei    (1) Dacă, pentru neexecutarea contractului, răspunde partea care a dat arvuna, aceasta rămîne celeilalte părţi. Dacă pentru neexecutarea contractului răspunde partea care a primit arvuna, ea este obligată să plătească celeilalte părţi dublul arvunei.    (2) Pe lîngă cele prevăzute la alin.(1), partea care răspunde pentru neexecutarea contractului este obligată să repare celeilalte

Articolul 633. Reţinerea sau restituirea arvunei    (1) Dacă, pentru neexecutarea contractului, răspunde...

Read More »