Category: Actele Juridice Incheiate sub Conditie

Articolul 234. Actul juridic încheiat sub condiţie

Articolul 234. Actul juridic încheiat sub condiţie
    Actul juridic se consideră încheiat sub condiţie cînd apariţia şi încetarea drepturilor subiective civile şi a obligaţiilor corelative depind de un eveniment viitor şi nesigur ca realizare.

Articolul 234. Actul juridic încheiat sub condiţie    Actul juridic se consideră încheiat sub condiţie cî...

Read More »

Articolul 235. Condiţia nulă

Articolul 235. Condiţia nulă
    (1) Este nulă condiţia care contravine legii, ordinii publice şi bunelor moravuri sau condiţia a cărei îndeplinire este imposibilă. Actul juridic încheiat sub astfel de condiţie este nul în întregime.
    (2) Condiţia a cărei survenire sau nesurvenire depinde de voinţa părţilor actului juridic este nulă. Actul juridic încheiat sub o astfel de condiţie este nul.

Articolul 235. Condiţia nulă    (1) Este nulă condiţia care contravine legii, ordinii publice şi bunelor...

Read More »

Articolul 236. Condiţia pozitivă

Articolul 236. Condiţia pozitivă
    (1) Dacă actul juridic este încheiat sub condiţia survenirii unui eveniment oarecare într-un termen determinat, condiţia se consideră nerealizată dacă acest termen a expirat şi evenimentul nu a survenit.
    (2) Dacă termenul nu este determinat, condiţia poate fi îndeplinită oricînd. Condiţia poate fi recunoscută nerealizată atunci cînd este evident că survenirea ulterioară a evenimentului este imposibilă.

Articolul 236. Condiţia pozitivă    (1) Dacă actul juridic este încheiat sub condiţia survenirii unui eve...

Read More »

Articolul 237. Condiţia negativă

Articolul 237. Condiţia negativă
    (1) În cazul în care actul juridic este încheiat sub condiţia nesurvenirii unui eveniment anumit într-un termen determinat, condiţia se consideră realizată chiar şi pînă la expirarea acestui termen dacă este evident că survenirea ulterioară a evenimentului este imposibilă.
    (2) Dacă termenul nu este determinat, condiţia se consideră realizată doar atunci cînd va fi evident că evenimentul nu va surveni.

Articolul 237. Condiţia negativă    (1) În cazul în care actul juridic este încheiat sub condiţia nesurve...

Read More »

Articolul 238. Inadmisibilitatea influenţei asupra realizării condiţiei

Articolul 238. Inadmisibilitatea influenţei asupra realizării condiţiei
    (1) Persoana care a încheiat un act juridic sub condiţie determinată nu are dreptul, pînă la realizarea condiţiei, să efectueze acţiuni capabile să împiedice executarea obligaţiilor sale.
    (2) Dacă condiţia se realizează, iar persoana a întreprins deja acţiunile menţionate la alin.(1), ea este obligată să repare celeilalte părţi prejudiciul cauzat astfel.

Articolul 238. Inadmisibilitatea influenţei asupra realizării condiţiei    (1) Persoana care a încheiat u...

Read More »

Articolul 239. Actul juridic încheiat sub condiţie suspensivă

Articolul 239. Actul juridic încheiat sub condiţie suspensivă
    Actul juridic se consideră încheiat sub condiţie suspensivă dacă apariţia drepturilor subiective civile şi a obligaţiilor corelative prevăzute de el depinde de un eveniment viitor şi incert sau de un eveniment survenit, însă deocamdată necunoscut părţilor.

Articolul 239. Actul juridic încheiat sub condiţie suspensivă    Actul juridic se consideră încheiat sub...

Read More »

Articolul 240. Actul juridic încheiat sub condiţie rezolutorie

Articolul 240. Actul juridic încheiat sub condiţie rezolutorie
    Actul juridic se consideră încheiat sub condiţie rezolutorie dacă realizarea condiţiei atrage desfiinţarea actului juridic şi restabilirea situaţiei existente pînă la încheierea lui.

Articolul 240. Actul juridic încheiat sub condiţie rezolutorie    Actul juridic se consideră încheiat sub...

Read More »

Articolul 241. Buna-credinţă la survenirea condiţiei

Articolul 241. Buna-credinţă la survenirea condiţiei
    (1) Dacă survenirea condiţiei a fost reţinută cu rea-credinţă de partea pentru care survenirea condiţiei este dezavantajoasă, condiţia se consideră survenită.
    (2) Dacă la survenirea condiţiei a contribuit cu rea-credinţă partea pentru care survenirea condiţiei este avantajoasă, condiţia nu se consideră survenită.

Articolul 241. Buna-credinţă la survenirea condiţiei    (1) Dacă survenirea condiţiei a fost reţinută cu...

Read More »