Category: Capitolul 2 - Persoana Juridica

Articolul 55. Noţiunea de persoană juridică

Articolul 55. Noţiunea de persoană juridică    (1) Persoană juridică este organizaţia care are un patrimoniu distinct şi răspunde pentru obligaţiile sale cu acest patrimoniu, poate să dobîndească şi să exercite în nume propriu drepturi patrimoniale şi personale nepatrimoniale, să-şi asume obligaţii, poate fi reclamant şi pîrît în instanţă de judecată.    (2) Persoana juridică poate fi organizată în mod corporativ sau în baza

Articolul 55. Noţiunea de persoană juridică    (1) Persoană juridică este organizaţia care are un patrimo...

Read More »

Articolul 58. Persoanele juridice de drept public

Articolul 58. Persoanele juridice de drept public    (1) Statul şi unităţile administrativ-teritoriale participă la raporturile juridice civile pe poziţii de egalitate cu celelalte subiecte de drept. Atribuţiile statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale se exercită în asemenea raporturi de organele acestora, în conformitate cu competenţa lor.    (2) Organele împuternicite să exercite o parte din funcţiile (atribuţiile) Guvernului

Articolul 58. Persoanele juridice de drept public    (1) Statul şi unităţile administrativ-teritoriale pa...

Read More »

Articolul 59. Persoane juridice de drept privat

Articolul 59. Persoane juridice de drept privat
    (1) Persoanele juridice de drept privat se pot constitui liber doar în una din formele prevăzute de lege.
    (2) Persoanele juridice de drept privat pot avea scop lucrativ (comercial) şi scop nelucrativ (necomercial).

Articolul 59. Persoane juridice de drept privat    (1) Persoanele juridice de drept privat se pot constit...

Read More »

Articolul 60. Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice

Articolul 60. Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice    (1) Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice se dobîndeşte la data înregistrării de stat şi încetează la data radierii ei din registrul de stat.    (2) Persoana juridică cu scop lucrativ poate desfăşura orice activitate neinterzisă de lege, chiar dacă nu este prevăzută în actul de constituire.    (3) Persoana juridică cu scop nelucrativ poate desfăşura

Articolul 60. Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice    (1) Capacitatea de folosinţă a persoanei j...

Read More »

Articolul 61. Capacitatea de exerciţiu a persoanei juridice

Articolul 61. Capacitatea de exerciţiu a persoanei juridice    (1) Persoana juridică îşi exercită, de la data constituirii, drepturile şi îşi execută obligaţiile prin administrator.    (2) Au calitatea de administrator persoanele fizice care, prin lege sau prin actul de constituire, sînt desemnate să acţioneze, în raporturile cu terţii, individual sau colectiv, în numele şi pe seama persoanei juridice.    (3) Raporturile

Articolul 61. Capacitatea de exerciţiu a persoanei juridice    (1) Persoana juridică îşi exercită, de la...

Read More »

Articolul 62. Actele de constituire ale persoanei juridice

Articolul 62. Actele de constituire ale persoanei juridice    (1) Persoana juridică activează în baza contractului de constituire sau în baza contractului de constituire şi a statutului, sau doar în baza statutului. Persoanele juridice de drept public, iar în cazurile prevăzute de lege, şi persoanele juridice de drept privat cu scop nelucrativ activează în baza normelor generale cu privire la organizaţiile de tipul respectiv.    (2) Contractul

Articolul 62. Actele de constituire ale persoanei juridice    (1) Persoana juridică activează în baza con...

Read More »

Articolul 63. Înregistrarea de stat a persoanei juridice

Articolul 63. Înregistrarea de stat a persoanei juridice    (1) Persoana juridică se consideră constituită în momentul înregistrării ei de stat.    (2) Persoana juridică de drept public se consideră constituită în momentul intrării în vigoare a actului normativ prin care se aprobă regulamentul ori statutul ei sau în momentul indicat în act.    (3) Persoana juridică este pasibilă de înregistrare de stat în modul

Articolul 63. Înregistrarea de stat a persoanei juridice    (1) Persoana juridică se consideră constituit...

Read More »

Articolul 65. Durata persoanei juridice

Articolul 65. Durata persoanei juridice
    (1) Persoana juridică este perpetuă dacă legea sau actele de constituire nu prevăd altfel.
    (2) La expirarea termenului stabilit pentru existenţa persoanei juridice, aceasta se dizolvă dacă pînă la acel moment actele de constituire nu se modifică.

Articolul 65. Durata persoanei juridice    (1) Persoana juridică este perpetuă dacă legea sau actele de c...

Read More »