Category: Nulitatea actului juridic

Articolul 216. Actele juridice nule şi anulabile

Articolul 216. Actele juridice nule şi anulabile
    (1) Actul juridic este nul în temeiurile prevăzute de prezentul cod (nulitate absolută).
    (2) Actul juridic poate fi declarat nul, în temeiurile prevăzute de prezentul cod, de către instanţa de judecată sau prin acordul părţilor (nulitate relativă).

Articolul 216. Actele juridice nule şi anulabile    (1) Actul juridic este nul în temeiurile prevăzute de...

Read More »

Articolul 217. Nulitatea absolută a actului juridic

Articolul 217. Nulitatea absolută a actului juridic
    (1) Nulitatea absolută a actului juridic poate fi invocată de orice persoană care are un interes născut şi actual. Instanţa de judecată o invocă din oficiu.
    (2) Nulitatea absolută nu poate fi înlăturată prin confirmarea de către părţi a actului lovit de nulitate.
    (3) Acţiunea în constatare a nulităţii absolute este imprescriptibilă.

Articolul 217. Nulitatea absolută a actului juridic    (1) Nulitatea absolută a actului juridic poate fi...

Read More »

Articolul 218. Nulitatea relativă a actului juridic

Articolul 218. Nulitatea relativă a actului juridic    (1) Nulitatea relativă a actului juridic poate fi invocată doar de persoana în al cărei interes este stabilită sau de succesorii ei, de reprezentantul legal sau de creditorii chirografari ai părţii ocrotite pe calea acţiunii oblice. Instanţa de judecată nu poate să o invoce din oficiu.    (2) Nulitatea relativă poate fi acoperită prin voinţa expresă sau tacită a persoanei în al cărei

Articolul 218. Nulitatea relativă a actului juridic    (1) Nulitatea relativă a actului juridic poate fi...

Read More »

Articolul 219. Efectele nulităţii actului juridic

Articolul 219. Efectele nulităţii actului juridic    (1) Actul juridic nul încetează cu efect retroactiv din momentul încheierii. Dacă din conţinutul său rezultă că poate înceta numai pentru viitor, actul juridic nu va produce efecte pentru viitor.    (2) Fiecare parte trebuie să restituie tot ceea ce a primit în baza actului juridic nul, iar în cazul imposibilităţii de restituire, este obligată să plătească contravaloarea prestaţiei.<br

Articolul 219. Efectele nulităţii actului juridic    (1) Actul juridic nul încetează cu efect retroactiv...

Read More »

Articolul 220. Nulitatea actului juridic ce contravine legii, ordinii publice sau bunelor moravuri

Articolul 220. Nulitatea actului juridic ce contravine legii, ordinii publice sau bunelor moravuri    (1) Actul juridic sau clauza care contravin normelor imperative sînt nule dacă legea nu prevede altfel.    (2) Actul juridic sau clauza care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri sînt nule.    (3) Nulitatea clauzei nu atrage nulitatea întregului act juridic dacă se poate presupune că acesta ar fi fost încheiat şi în

Articolul 220. Nulitatea actului juridic ce contravine legii, ordinii publice sau bunelor moravuri    (1)...

Read More »

Articolul 221. Nulitatea actului juridic fictiv sau simulat

Articolul 221. Nulitatea actului juridic fictiv sau simulat    (1) Actul juridic încheiat fără intenţia de a produce efecte juridice (actul juridic fictiv) este nul.    (2) Actul juridic încheiat cu intenţia de a ascunde un alt act juridic (actul juridic simulat) este nul. Referitor la actul juridic avut în vedere de părţi se aplică regulile respective.    (3) În cazul trecerii bunului dobîndit în baza unui act juridic

Articolul 221. Nulitatea actului juridic fictiv sau simulat    (1) Actul juridic încheiat fără intenţia d...

Read More »

Articolul 223. Nulitatea actului juridic încheiat de un minor în vîrstă de la 7 la 14 ani

Articolul 223. Nulitatea actului juridic încheiat de un minor în vîrstă de la 7 la 14 ani    (1) Actele juridice încheiate de un minor în vîrstă de la 7 la 14 ani, cu excepţia celor stipulate la art.22 alin.(2), sînt nule.    (2) Persoana cu capacitate de exerciţiu deplină este obligată să repare prejudiciul cauzat minorului dacă nu demonstrează că nu a ştiut şi nu trebuia să ştie că cealaltă parte nu are capacitatea de exerciţiu

Articolul 223. Nulitatea actului juridic încheiat de un minor în vîrstă de la 7 la 14 ani    (1) Actele j...

Read More »

Articolul 224. Nulitatea actului juridic încheiat de un minor în vîrstă de la 14 la 18 ani sau de o persoană limitată în capacitatea de exerciţiu

Articolul 224. Nulitatea actului juridic încheiat de un minor în vîrstă de la 14 la 18 ani sau de o persoană limitată în capacitatea de exerciţiu    (1) Actul juridic încheiat de un minor în vîrstă de la 14 la 18 ani sau de o persoană limitată în capacitatea de exerciţiu fără acordul părinţilor, adoptatorilor sau al curatorului, dacă acest acord este cerut de lege, poate fi declarat nul de instanţa de judecată, la cererea părinţilor, adoptatorilor

Articolul 224. Nulitatea actului juridic încheiat de un minor în vîrstă de la 14 la 18 ani sau de o persoană limitată în...

Read More »

Articolul 225. Nulitatea actului juridic încheiat de o persoană fără discernămînt sau care nu îşi putea dirija acţiunile

Articolul 225. Nulitatea actului juridic încheiat de o persoană fără discernămînt sau care nu îşi putea dirija acţiunile
    Actul juridic încheiat de o persoană cu capacitate de exerciţiu deplină într-un moment în care nu putea să conştientizeze acţiunile sale ori să le dirijeze poate fi declarat nul de instanţa de judecată.

Articolul 225. Nulitatea actului juridic încheiat de o persoană fără discernămînt sau care nu îşi putea dirija acţiunile...

Read More »

Articolul 226. Nulitatea actului juridic încheiat cu încălcarea limitei împuternicirilor

Articolul 226. Nulitatea actului juridic încheiat cu încălcarea limitei împuternicirilor    În cazul în care atribuţiile persoanei privind încheierea actului juridic sînt limitate prin contract, iar împuternicirile organului persoanei juridice – prin actul de constituire, în comparaţie cu cele stipulate prin mandat, lege sau cu cele deduse din circumstanţele în care se încheie actul juridic, acesta, încheiat fără respectarea limitelor impuse, poate fi declarat

Articolul 226. Nulitatea actului juridic încheiat cu încălcarea limitei împuternicirilor    În cazul în c...

Read More »