Category: Patrimoniul

Articolul 284. Noţiunea de patrimoniu

Articolul 284. Noţiunea de patrimoniu
    (1) Patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale (care pot fi evaluate în bani), privite ca o sumă de valori active şi pasive strîns legate între ele, aparţinînd unor persoane fizice şi juridice determinate.
    (2) Toate bunurile persoanei fizice sau juridice fac parte componentă a patrimoniului ei.

Articolul 284. Noţiunea de patrimoniu    (1) Patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaţiil...

Read More »

Articolul 285. Bunurile

Articolul 285. Bunurile
    (1) Bunuri sînt toate lucrurile susceptibile apropierii individuale sau colective şi drepturile patrimoniale.
    (2) Lucruri sînt obiectele corporale în raport cu care pot exista drepturi şi obligaţii civile.

Articolul 285. Bunurile    (1) Bunuri sînt toate lucrurile susceptibile apropierii individuale sau colect...

Read More »

Articolul 287. Animalele

Articolul 287. Animalele
    (1) Animalele nu sînt lucruri. Ele sînt ocrotite prin legi speciale.
    (2) În privinţa animalelor se aplică dispoziţiile referitoare la lucruri, cu excepţia cazurilor stabilite de lege.

Articolul 287. Animalele    (1) Animalele nu sînt lucruri. Ele sînt ocrotite prin legi speciale. ...

Read More »

Articolul 288. Bunurile imobile şi mobile

Articolul 288. Bunurile imobile şi mobile    (1) Bunul poate fi imobil sau mobil.    (2) La categoria de bunuri imobile se raportă terenurile, porţiunile de subsol, obiectele acvatice separate, plantaţiile prinse de rădăcini, clădirile, construcţiile şi orice alte lucrări legate solid de pămînt, precum şi tot ceea ce, în mod natural sau artificial, este încorporat durabil în acestea, adică bunurile a căror deplasare nu este posibilă

Articolul 288. Bunurile imobile şi mobile    (1) Bunul poate fi imobil sau mobil.    (2) L...

Read More »

Articolul 290. Înregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile

Articolul 290. Înregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile    (1) Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale asupra bunurilor imobile, grevările acestor drepturi, apariţia, modificarea şi încetarea lor sînt supuse înregistrării de stat.    (2) Înregistrarea de stat a drepturilor asupra bunurilor imobile este publică. Organul care efectuează înregistrarea de stat este obligat să elibereze oricărei persoane informaţii despre toate

Articolul 290. Înregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile    (1) Dreptul de proprietate şi alte d...

Read More »

Articolul 291. Bunurile divizibile şi indivizibile

Articolul 291. Bunurile divizibile şi indivizibile
    (1) Este divizibil bunul care poate fi împărţit în natură fără a i se schimba destinaţia economică.
    (2) Este indivizibil bunul ale cărui părţi, în urma divizării, pierd calităţile şi destinaţia lui.
    (3) Prin act juridic, un bun divizibil prin natura sa poate fi considerat indivizibil.

Articolul 291. Bunurile divizibile şi indivizibile    (1) Este divizibil bunul care poate fi împărţit în...

Read More »

Articolul 292. Bunul principal şi bunul accesoriu

Articolul 292. Bunul principal şi bunul accesoriu    (1) Bunul destinat în mod permanent întrebuinţării economice unui alt bun (principal) şi legat de acesta prin destinaţie comună este un bun accesoriu atît timp cît satisface această întrebuinţare. Toate celelalte bunuri sînt principale.    (2) Destinaţia comună poate fi stabilită numai de proprietarul ambelor bunuri dacă în contract nu este prevăzut altfel.  &nbsp

Articolul 292. Bunul principal şi bunul accesoriu    (1) Bunul destinat în mod permanent întrebuinţării e...

Read More »

Articolul 293. Bunurile fungibile şi bunurile nefungibile

Articolul 293. Bunurile fungibile şi bunurile nefungibile
    (1) Sînt fungibile bunurile care, în executarea unei obligaţii, pot fi înlocuite cu altele fără a afecta valabilitatea plăţii. Toate celelalte bunuri sînt nefungibile.
    (2) Prin act juridic, un bun fungibil poate fi considerat nefungibil, iar un bun nefungibil poate fi considerat fungibil.

Articolul 293. Bunurile fungibile şi bunurile nefungibile    (1) Sînt fungibile bunurile care, în executa...

Read More »