Category: Posesiunea

Articolul 303. Dobîndirea şi exercitarea posesiunii

Articolul 303. Dobîndirea şi exercitarea posesiunii    (1) Posesiunea se dobîndeşte prin exercitarea voită a stăpînirii de fapt a bunului.    (2) Nu este posesor cel care, deşi exercită stăpînirea de fapt a bunului, o face în folosul unei alte persoane prin împuternicirile de posesor cu care este învestit de această persoană. Este posesor doar persoana care l-a învestit cu împuterniciri.    (3) Dacă posesorul a început

Articolul 303. Dobîndirea şi exercitarea posesiunii    (1) Posesiunea se dobîndeşte prin exercitarea voit...

Read More »

Articolul 304. Posesiunea nemijlocită şi posesiunea mijlocită

Articolul 304. Posesiunea nemijlocită şi posesiunea mijlocită    (1) Posesorul poate stăpîni bunul direct, prin putere proprie (posesiune nemijlocită), fie prin intermediul unei alte persoane (posesiune mijlocită).    (2) Dacă persoana posedă un bun în calitate de uzufructuar, creditor gajist, arendaş, chiriaş, depozitar sau în temeiul unui alt raport juridic similar în care este în drept sau obligată faţă de o altă persoană să posede

Articolul 304. Posesiunea nemijlocită şi posesiunea mijlocită    (1) Posesorul poate stăpîni bunul direct...

Read More »

Articolul 305. Prezumţia proprietăţii

Articolul 305. Prezumţia proprietăţii    (1) Posesorul este prezumat proprietar al bunului dacă nu este dovedit că a început a poseda pentru un altul. Această prezumţie nu operează în cazul în care dreptul de proprietate trebuie înscris în registrul public şi nici faţă de un fost posesor al cărui bun a fost furat, pierdut sau ieşit din posesiune în alt mod fără voia lui, cu excepţia banilor şi titlurilor de valoare la purtător.  &nbsp

Articolul 305. Prezumţia proprietăţii    (1) Posesorul este prezumat proprietar al bunului dacă nu este d...

Read More »

Articolul 307. Posesiunea de bună-credinţă

Articolul 307. Posesiunea de bună-credinţă    (1) Este considerată posesor de bună-credinţă persoana care posedă legitim sau care se poate considera îndreptăţită să posede în urma unei examinări diligente, necesare în raporturile civile, a temeiurilor îndreptăţirii sale. Buna-credinţă este prezumată.    (2) Posesiunea de bună-credinţă încetează dacă proprietarul sau o altă persoană cu drept preferenţial înaintează posesorului

Articolul 307. Posesiunea de bună-credinţă    (1) Este considerată posesor de bună-credinţă persoana care...

Read More »

Articolul 308. Revendicarea de către posesorul de bună-credinţă a bunului aflat în posesiune nelegitimă

Articolul 308. Revendicarea de către posesorul de bună-credinţă a bunului aflat în posesiune nelegitimă    În cazul în care este deposedat, posesorul de bună-credinţă poate să ceară noului posesor, în decursul a 3 ani, restituirea bunului. Această regulă nu se aplică în cazul în care noul posesor are dreptul preferenţial de posesiune. Revendicarea posesiunii poate fi aplicată şi în raport cu persoana care are drept preferenţial de posesiune dacă ea

Articolul 308. Revendicarea de către posesorul de bună-credinţă a bunului aflat în posesiune nelegitimă  ...

Read More »

Articolul 309. Dreptul posesorului de bună-credinţă la posesiune netulburată

Articolul 309. Dreptul posesorului de bună-credinţă la posesiune netulburată
    În cazul în care nu a fost lipsit de bun, dar este tulburat în orice alt mod în exercitarea posesiunii, posesorul de bună-credinţă poate cere, ca un proprietar, încetarea tulburării, precum şi despăgubiri pentru prejudicierea posesiunii. Pot fi cerute despăgubiri şi în cazul în care nu se cere încetarea tulburării sau încetarea este imposibilă.

Articolul 309. Dreptul posesorului de bună-credinţă la posesiune netulburată    În cazul în care nu a fos...

Read More »

Articolul 310. Posesiunea legitimă

Articolul 310. Posesiunea legitimă
    (1) Posesorului legitim nu i se poate înainta cerere de predare a bunului. În perioada de posesiune legitimă, fructul bunului se consideră proprietate a lui dacă în mod expres nu este stipulat altfel.
    (2) Dispoziţia alin.(1) se referă şi la raporturile dintre posesorul nemijlocit şi cel mijlocit.

Articolul 310. Posesiunea legitimă    (1) Posesorului legitim nu i se poate înainta cerere de predare a b...

Read More »

Articolul 311. Obligaţiile şi drepturile pe care le are posesorul de bună-credinţă în legătură cu predarea bunului

Articolul 311. Obligaţiile şi drepturile pe care le are posesorul  de bună-credinţă în legătură cu predarea bunului    (1) Posesorul de bună-credinţă care nu are dreptul să posede bunul sau care a pierdut acest drept este obligat să-l predea persoanei îndreptăţite. În cazul în care persoana îndreptăţită nu-şi realizează dreptul, iar posesorul consideră pe bună dreptate că trebuie să păstreze posesiunea în continuare, fructul bunului şi drepturile

Articolul 311. Obligaţiile şi drepturile pe care le are posesorul  de bună-credinţă în legătură cu predarea bunului...

Read More »

Articolul 312. Obligaţiile pe care le are posesorul de rea- credinţă în legătură cu predarea bunului

Articolul 312. Obligaţiile pe care le are posesorul de rea- credinţă în legătură cu predarea bunului    (1) Posesorul de rea-credinţă trebuie să predea titularului de drept atît bunul, cît şi fructul bunului. El este obligat să compenseze contravaloarea fructelor pe care nu le-a obţinut din culpa sa. Aceste prevederi nu exclud alte pretenţii împotriva posesorului de rea-credinţă.    (2) Posesorul de rea-credinţă poate cere compensarea

Articolul 312. Obligaţiile pe care le are posesorul de rea- credinţă în legătură cu predarea bunului    (...

Read More »