Category: Prescriptia Extinctiva

Articolul 267. Termenul general de prescripţie extinctivă

Articolul 267. Termenul general de prescripţie extinctivă
    (1) Termenul general în interiorul căruia persoana poate să-şi apere, pe calea intentării unei acţiuni în instanţă de judecată, dreptul încălcat este de 3 ani.
    (2) Acţiunile privind apărarea drepturilor personale nepatrimoniale se prescriu numai în cazurile expres prevăzute de lege.

Articolul 267. Termenul general de prescripţie extinctivă    (1) Termenul general în interiorul căruia pe...

Read More »

Articolul 268. Termenele speciale de prescripţie extinctivă

Articolul 268. Termenele speciale de prescripţie extinctivă    Se prescriu în termen de 6 luni acţiunile privind:    a) încasarea penalităţii;    b) viciile ascunse ale bunului vîndut;    c) viciile lucrărilor executate în baza contractului de deservire curentă a persoanelor;    d) litigiile ce izvorăsc din contractul de transport.e) repararea prejudiciului cauzat prin încălcarea

Articolul 268. Termenele speciale de prescripţie extinctivă    Se prescriu în termen de 6 luni acţiunile...

Read More »

Articolul 269. Prescripţia în cazul viciilor construcţiei

Articolul 269. Prescripţia în cazul viciilor construcţiei    (1) În contractul pentru executarea de lucrări, dreptul ce se naşte din viciul construcţiei se prescrie în termen de 5 ani.    (2) În contractul de vînzare-cumpărare, dreptul ce se naşte din viciul construcţiei nu se prescrie înainte de trecerea a 5 ani de la executarea lucrării de construcţie.    (3) Pentru viciile materiilor prime sau ale materiilor livrate

Articolul 269. Prescripţia în cazul viciilor construcţiei    (1) În contractul pentru executarea de lucră...

Read More »

Articolul 270. Interzicerea modificării termenului de prescripţie extinctivă sau a modului de calculare

Articolul 270. Interzicerea modificării termenului de prescripţie extinctivă sau a modului de calculare
    Actul juridic privind modificarea termenului de prescripţie extinctivă sau a modului de calculare ori privind renunţarea la dreptul de a invoca prescripţia este nul.

Articolul 270. Interzicerea modificării termenului de prescripţie extinctivă sau a modului de calculare  ...

Read More »

Articolul 271. Aplicarea prescripţiei extinctive

Articolul 271. Aplicarea prescripţiei extinctive
    Acţiunea privind apărarea dreptului încălcat se respinge în temeiul expirării termenului de prescripţie extinctivă numai la cererea persoanei în a cărei favoare a curs prescripţia, depusă pînă la încheierea dezbaterilor în fond. În apel sau în recurs, prescripţia poate fi opusă de îndreptăţit numai în cazul în care instanţa se pronunţă asupra fondului.

Articolul 271. Aplicarea prescripţiei extinctive    Acţiunea privind apărarea dreptului încălcat se respi...

Read More »

Articolul 272. Începutul curgerii termenului de prescripţie extinctivă

Articolul 272. Începutul curgerii termenului de prescripţie extinctivă    (1) Termenul de prescripţie extinctivă începe să curgă de la data naşterii dreptului la acţiune. Dreptul la acţiune se naşte la data cînd persoana a aflat sau trebuia să afle despre încălcarea dreptului.    (2) Dacă legea prevede altfel, prescripţia începe să curgă de la data cînd obligaţia devine exigibilă, iar în cazul obligaţiei de a nu face, de la data

Articolul 272. Începutul curgerii termenului de prescripţie extinctivă    (1) Termenul de prescripţie ext...

Read More »

Articolul 274. Suspendarea curgerii termenului de prescripţie extinctivă

Articolul 274. Suspendarea curgerii termenului de prescripţie extinctivă    (1) Curgerea termenului de prescripţie extinctivă se suspendă dacă:    a) înaintarea acţiunii este imposibilă din motive de forţă majoră;    b) executarea obligaţiilor este amînată (moratoriu);    c) creditorul sau debitorul face parte din rîndul forţelor armate puse pe picior de război;    d) creditorul

Articolul 274. Suspendarea curgerii termenului de prescripţie extinctivă    (1) Curgerea termenului de pr...

Read More »

Articolul 275. Suspendarea cursului prescripţiei extinctive în cazul raporturilor familiale

Articolul 275. Suspendarea cursului prescripţiei extinctive în cazul raporturilor familiale    Cursul prescripţiei extinctive se suspendă:    a) pentru cererile dintre soţi – pe durata căsătoriei;    b) pentru cererile dintre părinţi şi copii – pînă la atingerea majoratului de către copii;    c) pentru cererile dintre tutori sau curatori şi persoanele aflate sub tutela sau curatela lor –

Articolul 275. Suspendarea cursului prescripţiei extinctive în cazul raporturilor familiale    Cursul pre...

Read More »

Articolul 276. Suspendarea prescripţiei în cazul administrării bunurilor unei alte persoane

Articolul 276. Suspendarea prescripţiei în cazul administrării bunurilor unei alte persoane
    Prescripţia nu începe să curgă iar cea începută se suspendă între persoana care, în temeiul legii, al unei hotărîri judecătoreşti sau al unui act juridic, administrează bunurile unei alte persoane şi cel ale căror bunuri sînt astfel administrate, cît timp administrarea nu a încetat şi socotelile nu au fost date şi aprobate.

Articolul 276. Suspendarea prescripţiei în cazul administrării bunurilor unei alte persoane    Prescripţi...

Read More »