Category: Reprezentarea si Procura

Articolul 242. Reprezentarea

Articolul 242. Reprezentarea    (1) Un act juridic poate fi încheiat personal sau prin reprezentant. Împuternicirile reprezentantului rezultă din lege, din act juridic sau din împrejurările în care acţionează.    (2) Actul juridic încheiat de o persoană (reprezentant) în numele unei alte persoane (reprezentat) în limitele împuternicirilor dă naştere, modifică sau stinge drepturile şi obligaţiile civile ale reprezentatului.  &nbsp

Articolul 242. Reprezentarea    (1) Un act juridic poate fi încheiat personal sau prin reprezentant. Împu...

Read More »

Articolul 244. Substituirea reprezentantului

Articolul 244. Substituirea reprezentantului    (1) Reprezentantul trebuie să încheie personal actele juridice pentru care este împuternicit. El poate să transmită împuternicirile unui terţ numai în cazul în care este împuternicit de reprezentat sau în cazul în care aceasta o cer interesele reprezentatului.    (2) Reprezentantul care a transmis unui terţ împuternicirile este obligat să aducă faptul cît mai curînd la cunoştinţa reprezentatului

Articolul 244. Substituirea reprezentantului    (1) Reprezentantul trebuie să încheie personal actele jur...

Read More »

Articolul 245. Viciile de consimţămînt, obligaţia cunoaşterii

Articolul 245. Viciile de consimţămînt, obligaţia cunoaşterii    (1) La declararea nulităţii pentru viciu de consimţămînt a actului juridic încheiat de reprezentant, se are în vedere doar consimţămîntul acestuia.    (2) Dacă reprezentantul împuternicit prin procură a acţionat în conformitate cu anumite indicaţii ale reprezentatului, ultimul nu are dreptul să invoce necunoaşterea de către reprezentant a unor circumstanţe pe care

Articolul 245. Viciile de consimţămînt, obligaţia cunoaşterii    (1) La declararea nulităţii pentru viciu...

Read More »

Articolul 246. Împuterniciri de reprezentare

Articolul 246. Împuterniciri de reprezentare    (1) Acordarea împuternicirilor se efectuează prin exprimarea voinţei faţă de persoana care se împuterniceşte sau faţă de terţ în a cărui privinţă va avea loc reprezentarea.    (2) Declaraţia de acordare a împuternicirilor nu trebuie efectuată în forma cerută pentru actul juridic care urmează să fie încheiat în baza împuternicirilor. Această dispoziţie nu se aplică dacă astfel

Articolul 246. Împuterniciri de reprezentare    (1) Acordarea împuternicirilor se efectuează prin exprima...

Read More »

Articolul 247. Durata împuternicirilor

Articolul 247. Durata împuternicirilor    (1) Dacă sînt acordate printr-o declaraţie adresată unui terţ, împuternicirile rămîn valabile pentru acesta pînă la anularea lor de către persoana care le-a acordat.    (2) În cazul în care o persoană, prin comunicare specială adresată unui terţ sau prin comunicare publică, a anunţat că împuterniceşte o altă persoană cu dreptul de a o reprezenta, ultima are dreptul de reprezentare în primul

Articolul 247. Durata împuternicirilor    (1) Dacă sînt acordate printr-o declaraţie adresată unui terţ,...

Read More »

Articolul 248. Modificarea sau retragerea împuternicirilor

Articolul 248. Modificarea sau retragerea împuternicirilor
   Despre modificarea sau retragerea împuternicirilor terţii trebuie anunţaţi prin mijloace adecvate. În cazul nerespectării acestei cerinţe, modificarea sau retragerea împuternicirilor nu poate fi opusă terţilor, cu excepţia cazurilor în care se va dovedi că aceştia ştiau sau trebuiau să ştie despre modificarea sau retragerea împuternicirilor în momentul încheierii actului juridic.

Articolul 248. Modificarea sau retragerea împuternicirilor   Despre modificarea sau retragerea împuternicirilo...

Read More »

Articolul 249. Încheierea actului juridic fără împuterniciri de reprezentare

Articolul 249. Încheierea actului juridic fără împuterniciri de reprezentare    (1) Dacă o persoană încheie un act juridic în numele unei alte persoane fără a avea împuterniciri pentru reprezentare sau cu depăşirea împuternicirilor, actul juridic produce efecte pentru reprezentat numai în cazul în care acesta îl confirmă ulterior. În acest caz, actul juridic poate fi confirmat atît expres, cît şi prin acţiuni concludente.    (2

Articolul 249. Încheierea actului juridic fără împuterniciri de reprezentare    (1) Dacă o persoană înche...

Read More »

Articolul 250. Răspunderea reprezentantului care a acţionat fără împuterniciri

Articolul 250. Răspunderea reprezentantului care a acţionat fără împuterniciri    (1) Persoana care a încheiat un act juridic în calitate de reprezentant, în cazul în care nu poate demonstra că a avut împuterniciri, este obligată, la alegerea celeilalte părţi, să execute actul juridic sau să repare prejudiciul cauzat dacă reprezentatul refuză să confirme actul juridic.    (2) Dacă reprezentantul nu ştia despre lipsa împuternicirilor

Articolul 250. Răspunderea reprezentantului care a acţionat fără împuterniciri    (1) Persoana care a înc...

Read More »

Articolul 251. Actul juridic încheiat cu sine (contrapartida)

Articolul 251. Actul juridic încheiat cu sine (contrapartida)
    Reprezentantul nu are dreptul, în măsura în care nu îi este permis în mod expres, să încheie acte juridice în numele reprezentatului cu sine însuşi, nici în nume propriu, nici în calitate de reprezentant al unui terţ, cu excepţia cazului în care actul juridic constă exclusiv în executarea unei obligaţii.

Articolul 251. Actul juridic încheiat cu sine (contrapartida)    Reprezentantul nu are dreptul, în măsura...

Read More »