Category: Sectiunea a 2-a - Societatile Comerciale

Articolul 106. Dispoziţii generale cu privire la societăţile comerciale

Articolul 106. Dispoziţii generale cu privire la societăţile comerciale    (1) Societate comercială este organizaţia comercială cu capital social constituit din participaţiuni ale fondatorilor (membrilor). Patrimoniul creat din aportul fondatorilor (membrilor) şi cel dobîndit de societatea comercială în proces de activitate aparţine acesteia cu drept de proprietate. În cazurile prevăzute de prezentul cod, societatea comercială poate fi fondată de o singură

Articolul 106. Dispoziţii generale cu privire la societăţile comerciale    (1) Societate comercială este...

Read More »

Articolul 107. Constituirea societăţii comerciale

Articolul 107. Constituirea societăţii comerciale
    (1) Societatea comercială se constituie prin act de constituire autentificat notarial.
    (2) Fiecare fondator al societăţii comerciale trebuie să contribuie, în mărimea stabilită de actul de constituire, la formarea capitalului social.

Articolul 107. Constituirea societăţii comerciale    (1) Societatea comercială se constituie prin act de...

Read More »

Articolul 108. Actul de constituire al societăţii comerciale

Articolul 108. Actul de constituire al societăţii comerciale    (1) În actul de constituire al societăţii comerciale trebuie să se indice:   a) numele, locul şi data naşterii, domiciliul, cetăţenia şi datele din actul de identitate al fondatorului persoană fizică; denumirea, sediul, naţionalitatea, numărul de înregistrare al fondatorului persoană juridică;    b) denumirea societăţii;    c) obiectul

Articolul 108. Actul de constituire al societăţii comerciale    (1) În actul de constituire al societăţii...

Read More »

Articolul 109. Înregistrarea de stat a societăţii comerciale

Articolul 109. Înregistrarea de stat a societăţii comerciale    (1) Societatea comercială trebuie înregistrată, în modul şi termenul stabilit de lege, la organul înregistrării de stat în a cărui rază teritorială se află sediul său.    (2) Dacă înregistrarea societăţii comerciale nu a avut loc în termen de 3 luni de la data autentificării actului de constituire, membrii ei au dreptul să fie degrevaţi de obligaţiile ce rezultă din

Articolul 109. Înregistrarea de stat a societăţii comerciale    (1) Societatea comercială trebuie înregis...

Read More »

Articolul 110. Nulitatea societăţii comerciale

Articolul 110. Nulitatea societăţii comerciale    (1) Societatea comercială poate fi declarată nulă prin hotărîre judecătorească.    (2) Hotărîrea privind nulitatea societăţii comerciale poate fi pronunţată numai atunci cînd:    a) actul de constituire lipseşte sau nu este autentificat notarial;    b) obiectul societăţii este ilicit sau contrar ordinii publice;    c) actul

Articolul 110. Nulitatea societăţii comerciale    (1) Societatea comercială poate fi declarată nulă prin...

Read More »

Articolul 111. Efectele declarării nulităţii societăţii comerciale

Articolul 111. Efectele declarării nulităţii societăţii comerciale   (1) Pe data la care hotărîrea judecătorească de declarare a nulităţii societăţii comerciale rămîne definitivă, aceasta se dizolvă şi intră în lichidare. Prin hotărîre judecătorească de declarare a nulităţii se desemnează lichidatorul societăţii.    (2) Nulitatea societăţii comerciale nu afectează actele juridice încheiate în numele ei, excepţie constituind

Articolul 111. Efectele declarării nulităţii societăţii comerciale   (1) Pe data la care hotărîrea judecătorea...

Read More »

Articolul 112. Formarea capitalului social al societăţii comerciale

Articolul 112. Formarea capitalului social al societăţii comerciale    (1) Capitalul social determină valoarea minimă a activelor pe care trebuie să le deţină societatea comercială.    (2) Capitalul social al societăţii comerciale se formează din aporturile fondatorilor, exprimate în lei.    (3) Capitalul social se vărsă integral în cel mult 6 luni de la data înregistrării societăţii comerciale.  &nbsp

Articolul 112. Formarea capitalului social al societăţii comerciale    (1) Capitalul social determină val...

Read More »

Articolul 113. Aportul la capitalul social al societăţii comerciale

Articolul 113. Aportul la capitalul social al societăţii comerciale    (1) Aportul la capitalul social al societăţii comerciale este considerat a fi în bani dacă actul de constituire nu prevede altfel.    (2) Prestaţiile în muncă şi serviciile depuse la înfiinţarea societăţii comerciale şi pe parcursul existenţei ei nu pot constitui aport la formarea sau majorarea capitalului social.    (3) La data înregistrării societăţii

Articolul 113. Aportul la capitalul social al societăţii comerciale    (1) Aportul la capitalul social al...

Read More »

Articolul 114. Aportul în natură la capitalul social al societăţii comerciale

Articolul 114. Aportul în natură la capitalul social al societăţii comerciale    (1) Aportul în natură la capitalul social al societăţii comerciale are ca obiect orice bunuri aflate în circuit civil.    (2) Bunurile se consideră a fi transmise cu titlu de proprietate dacă actul de constituire nu prevede altfel.    (3) Nu se pot constitui aporturi la formarea sau la majorarea capitalului social al societăţii de capital

Articolul 114. Aportul în natură la capitalul social al societăţii comerciale    (1) Aportul în natură la...

Read More »

Articolul 115. Drepturile membrului societăţii comerciale

Articolul 115. Drepturile membrului societăţii comerciale    (1) Membrul societăţii comerciale are dreptul:    a) să participe la conducerea şi la activitatea societăţii în condiţiile stabilite de lege şi de actul de constituire;    b) să cunoască informaţia despre activitatea societăţii şi să ia cunoştinţă de cărţile contabile şi de altă documentaţie în modul prevăzut de lege şi de actul de constituire;<br

Articolul 115. Drepturile membrului societăţii comerciale    (1) Membrul societăţii comerciale are dreptu...

Read More »