Category: Sectiunea a 3-a - Cooperativele

Articolul 171. Dispoziţii generale cu privire la cooperative

Articolul 171. Dispoziţii generale cu privire la cooperative    (1) Cooperativă este asociaţia benevolă de persoane fizice şi juridice, organizată pe principii corporative în scopul favorizării şi garantării, prin acţiunile comune ale membrilor săi, a intereselor lor economice şi a altor interese legale.    (2) Cooperativa nu poate avea mai puţin de 5 membri. Calitatea de membru de cooperativă o poate avea persoana fizică de la vîrsta

Articolul 171. Dispoziţii generale cu privire la cooperative    (1) Cooperativă este asociaţia benevolă d...

Read More »

Articolul 172. Statutul cooperativei

Articolul 172. Statutul cooperativei    (1) În statutul cooperativei trebuie să se indice:    a) denumirea;    b) obiectul de activitate şi scopul;    c) sediul;    d) aporturile membrilor în capitalul social, modul şi termenul de vărsare a acestora;    e) prestaţia în bani sau în alte bunuri la care pot fi obligaţi membrii, precum şi natura şi valoarea acestor

Articolul 172. Statutul cooperativei    (1) În statutul cooperativei trebuie să se indice:  ...

Read More »

Articolul 174. Capitalul social al cooperativei

Articolul 174. Capitalul social al cooperativei    (1) Cooperativa are un capital social variabil. El reprezintă suma tuturor participaţiunilor membrilor cooperativei în conformitate cu statutul ei.    (2) Pînă la înregistrarea cooperativei, membrul este obligat să depună integral participaţiunea sa dacă legea sau statutul cooperativei nu prevede altfel.   (3) Membrii cooperativei sînt obligaţi ca, în termen de 2 luni după

Articolul 174. Capitalul social al cooperativei    (1) Cooperativa are un capital social variabil. El rep...

Read More »

Articolul 175. Conducerea cooperativei

Articolul 175. Conducerea cooperativei    (1) Organul suprem de conducere al cooperativei este adunarea generală a membrilor ei. În cooperativa cu peste 50 de membri poate fi creat un consiliu de observatori, care va exercita controlul asupra activităţii organelor ei executive. Membrii consiliului de observatori nu au dreptul să activeze în numele cooperativei.    (2) Organele executive ale cooperativei – consiliul de administraţie şi preşedintele

Articolul 175. Conducerea cooperativei    (1) Organul suprem de conducere al cooperativei este adunarea g...

Read More »

Articolul 177. Încetarea calităţii de membru al cooperativei şi restituirea participaţiunii

Articolul 177. Încetarea calităţii de membru al cooperativei şi restituirea participaţiunii    (1) Calitatea de membru al cooperativei încetează prin retragere, excludere, deces sau lichidare.    (2) Membrul are dreptul să se retragă din cooperativă pînă la adoptarea deciziei de dizolvare.    (3) Membrului care se retrage din cooperativă i se compensează valoarea participaţiunii sau i se transmite patrimoniu corespunzător

Articolul 177. Încetarea calităţii de membru al cooperativei şi restituirea participaţiunii    (1) Calita...

Read More »