Category: Sectiunea a 5-a - Organizatiile Necomerciale

Articolul 180. Dispoziţii generale cu privire la organizaţiile necomerciale

  Articolul 180. Dispoziţii generale cu privire la organizaţiile necomerciale
    (1) Organizaţie necomercială este persoana juridică al cărei scop este altul decît obţinerea de venit.
    (2) Organizaţii necomerciale sînt:
    a) asociaţia;
    b) fundaţia;
    c) instituţia.

  Articolul 180. Dispoziţii generale cu privire la organizaţiile necomerciale    (1) Organizaţie nec...

Read More »

Articolul 181. Asociaţia

Articolul 181. Asociaţia    (1) Asociaţie este organizaţia necomercială constituită benevol de persoane fizice şi juridice asociate, în modul prevăzut de lege, prin comunitate de interese, care nu contravin ordinii publice şi bunelor moravuri, pentru satisfacerea unor necesităţi nemateriale.    (2) Asociaţia poate avea forma de asociaţie obştească, asociaţie religioasă, partid sau de altă organizaţie social-politică, de sindicat, uniune

Articolul 181. Asociaţia    (1) Asociaţie este organizaţia necomercială constituită benevol de persoane f...

Read More »

Articolul 182. Fundaţia

Articolul 182. Fundaţia
    (1) Fundaţie este organizaţia necomercială, fără membri, înfiinţată de una sau mai multe persoane fizice şi juridice, dotată cu patrimoniu distinct şi separat de cel al fondatorilor, destinat atingerii scopurilor necomerciale prevăzute în actul de constituire.
    (2) Fundaţia poate fi constituită şi prin testament.

Articolul 182. Fundaţia    (1) Fundaţie este organizaţia necomercială, fără membri, înfiinţată de una sau...

Read More »

Articolul 183. Instituţia

Articolul 183. Instituţia    (1) Instituţie este organizaţia necomercială constituită de fondator (fondatori) pentru exercitarea unor funcţii de administrare, sociale, culturale, de învăţămînt şi altor funcţii cu caracter necomercial, finanţată parţial sau integral de acesta (aceştia).    (2) Patrimoniul se consideră transmis de fondator instituţiei cu drept de proprietate dacă actul de constituire nu prevede altfel.  &nbsp

Articolul 183. Instituţia    (1) Instituţie este organizaţia necomercială constituită de fondator (fondat...

Read More »

Articolul 184. Instituţia publică

Articolul 184. Instituţia publică    (1) Instituţia publică se constituie în baza unui act emis de autoritatea publică şi este finanţată, integral sau parţial, de la bugetul acesteia din urmă.(2) Instituţia publică nu are dreptul să instituie alte persoane juridice, cu excepţia uniunilor de persoane juridice şi a instituţiilor create de către instituţiile de învăţămînt superior de stat cu autonomie universitară cu acordul fondatorului.[Art.184

Articolul 184. Instituţia publică    (1) Instituţia publică se constituie în baza unui act emis de autori...

Read More »

Articolul 185. Instituţia privată

Articolul 185. Instituţia privată
    (1) Instituţia privată se constituie în baza hotărîrii persoanei fizice sau juridice de drept privat, care o dotează potrivit scopului preconizat.
    (2) Hotărîrea de constituire a instituţiei private se autentifică notarial.

Articolul 185. Instituţia privată    (1) Instituţia privată se constituie în baza hotărîrii persoanei fiz...

Read More »

Articolul 186. Statutul organizaţiei necomerciale

Articolul 186. Statutul organizaţiei necomerciale    (1) Organizaţia necomercială acţionează în bază de statut dacă legea nu prevede altfel.    (2) Statutul trebuie să fie semnat de toţi fondatorii dacă legea nu prevede altfel.    (3) În statutul organizaţiei necomerciale trebuie să se indice:    a) denumirea;    b) scopul şi obiectul de activitate;    c

Articolul 186. Statutul organizaţiei necomerciale    (1) Organizaţia necomercială acţionează în bază de s...

Read More »

Articolul 187. Genurile de activitate ale organizaţiilor necomerciale

Articolul 187. Genurile de activitate ale organizaţiilor necomerciale
    (1) Organizaţiile necomerciale sînt în drept să desfăşoare orice gen de activitate neinterzis de lege, care ţine de realizarea scopurilor prevăzute de statut.
    (2) Activitatea care, conform legii, este supusă licenţierii va fi practicată de organizaţiile necomerciale doar după obţinerea licenţei.

Articolul 187. Genurile de activitate ale organizaţiilor necomerciale    (1) Organizaţiile necomerciale s...

Read More »

Articolul 188. Activitatea economică a organizaţiei necomerciale

Articolul 188. Activitatea economică a organizaţiei necomerciale    (1) Organizaţia necomercială este în drept să desfăşoare activitatea economică ce rezultă nemijlocit din scopul prevăzut în statut.   (2) Pentru practicarea activităţii economice care nu rezultă nemijlocit din scopul prevăzut în statut, organizaţiile necomerciale pot fonda societăţi comerciale şi cooperative.    (3) Dreptul unor anumite categorii de

Articolul 188. Activitatea economică a organizaţiei necomerciale    (1) Organizaţia necomercială este în...

Read More »

Articolul 189. Conducerea, administrarea şi reprezentarea organizaţiei necomerciale

Articolul 189. Conducerea, administrarea şi reprezentarea organizaţiei necomerciale
    Normele de conducere, administrare şi reprezentare a organizaţiei necomerciale sînt stabilite prin lege şi statutul ei.

Articolul 189. Conducerea, administrarea şi reprezentarea organizaţiei necomerciale    Normele de conduce...

Read More »