Category: Titlu 3 - Actul Juridic si Reprezentarea

Articolul 196. Actul juridic unilateral, bilateral şi multilateral

Articolul 196. Actul juridic unilateral, bilateral şi multilateral    (1) Actul juridic unilateral este manifestarea de voinţă a unei singure părţi. Actul juridic unilateral poate da naştere la obligaţii pentru terţi numai în cazurile prevăzute de lege.    (2) Actului juridic unilateral se aplică în modul corespunzător dispoziţiile privind obligaţiile şi contractele dacă aceasta nu contravine legii sau caracterului unilateral al actului

Articolul 196. Actul juridic unilateral, bilateral şi multilateral    (1) Actul juridic unilateral este m...

Read More »

Articolul 197. Actul juridic cu titlu gratuit şi actul juridic cu titlu oneros

Articolul 197. Actul juridic cu titlu gratuit şi actul juridic cu titlu oneros
    (1) Act juridic cu titlu gratuit este actul prin care se procură unei părţi un folos patrimonial fără a se urmări obţinerea în schimb a unui alt folos patrimonial.
    (2) Act juridic cu titlu oneros este actul prin care se procură unei părţi un folos patrimonial pentru obţinerea în schimb a unui alt folos patrimonial.

Articolul 197. Actul juridic cu titlu gratuit şi actul juridic cu titlu oneros    (1) Act juridic cu titl...

Read More »

Articolul 198. Actele juridice de conservare, de administrare şi de dispoziţie

Articolul 198. Actele juridice de conservare, de administrare şi de dispoziţie    (1) Act juridic de conservare este actul prin care se urmăreşte preîntîmpinarea pierderii unui drept subiectiv civil.    (2) Act juridic de administrare este actul prin care se urmăreşte o obişnuită punere în valoare a unui bun sau patrimoniu.    (3) Act juridic de dispoziţie este actul care are ca rezultat ieşirea din patrimoniu a unui drept

Articolul 198. Actele juridice de conservare, de administrare şi de dispoziţie    (1) Act juridic de cons...

Read More »

Articolul 199. Consimţămîntul

Articolul 199. Consimţămîntul
    (1) Consimţămînt este manifestarea, exteriorizată, de voinţă a persoanei de a încheia un act juridic.
    (2) Consimţămîntul este valabil dacă provine de la o persoană cu discernămînt, este exprimat cu intenţia de a produce efecte juridice şi nu este viciat.

Articolul 199. Consimţămîntul    (1) Consimţămînt este manifestarea, exteriorizată, de voinţă a persoanei...

Read More »

Articolul 200. Momentul de producere a efectelor consimţămîntului

Articolul 200. Momentul de producere a efectelor consimţămîntului    (1) Manifestarea de voinţă care trebuie recepţionată de cealaltă parte produce efecte în momentul în care parvine acesteia, indiferent de faptul dacă a luat sau nu cunoştinţă de conţinutul ei.    (2) Manifestarea de voinţă nu produce efecte în cazul în care celeilalte părţi i-a parvenit anterior sau îi parvine în acelaşi timp o declaraţie de retractare. &nbsp

Articolul 200. Momentul de producere a efectelor consimţămîntului    (1) Manifestarea de voinţă care treb...

Read More »

Articolul 201. Imposibilitatea determinării esenţei consimţămîntului

Articolul 201. Imposibilitatea determinării esenţei consimţămîntului
    Actul juridic se consideră neîncheiat în cazul în care esenţa consimţămîntului nu poate fi determinată cu certitudine nici din exprimarea exteriorizată şi nici din alte circumstanţe ale încheierii sale.

Articolul 201. Imposibilitatea determinării esenţei consimţămîntului    Actul juridic se consideră neînch...

Read More »

Articolul 202. Acordul terţului la încheierea şi executarea actului juridic

Articolul 202. Acordul terţului la încheierea şi executarea actului juridic
    (1) Dacă efectul unui act juridic care trebuie îndeplinit faţă de altcineva depinde de acordul unui terţ, acordul sau dezacordul poate fi exprimat atît faţă de o parte, cît şi de cealaltă.
    (2) Acordul nu necesită formele stabilite pentru actul juridic.

Articolul 202. Acordul terţului la încheierea şi executarea actului juridic    (1) Dacă efectul unui act...

Read More »

Articolul 203. Acordul prealabil pentru încheierea actului juridic

Articolul 203. Acordul prealabil pentru încheierea actului juridic
    Acordul prealabil este revocabil pînă la încheierea actului juridic în măsura în care nu reiese altfel din raportul juridic în a cărui bază a fost dat acordul prealabil. Revocarea poate fi exprimată atît faţă de o parte, cît şi de cealaltă.

Articolul 203. Acordul prealabil pentru încheierea actului juridic    Acordul prealabil este revocabil pî...

Read More »

Articolul 204. Acordul ulterior pentru încheierea actului juridic

Articolul 204. Acordul ulterior pentru încheierea actului juridic    (1) Acordul ulterior (confirmarea), în lipsa unor dispoziţii contrare, are efect retroactiv din momentul încheierii actului juridic.    (2) Prin retroactivitate nu se desfiinţează actele de dispoziţie pe care cel care a dat confirmarea le-a făcut anterior confirmării sau care au avut loc în cursul executării silite, al îndeplinirii măsurii sechestrului ori au fost luate de

Articolul 204. Acordul ulterior pentru încheierea actului juridic    (1) Acordul ulterior (confirmarea),...

Read More »