Category: Titlul II Persoanele - Persoanele fizice

Articolul 18. Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice

Articolul 18. Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice
    (1) Capacitatea de a avea drepturi şi obligaţii civile (capacitatea de folosinţă) se recunoaşte în egală măsură tuturor persoanelor fizice.
    (2) Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice apare în momentul naşterii şi încetează o dată cu moartea.
    (3) Dreptul la moştenire a persoanei fizice apare la concepţiune dacă se naşte vie.

Articolul 18. Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice    (1) Capacitatea de a avea drepturi şi obliga...

Read More »

Articolul 19. Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice

Articolul 19. Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice
    Capacitate de exerciţiu este aptitudinea persoanei de a dobîndi prin fapta proprie şi de a exercita drepturi civile, de a-şi asuma personal obligaţii civile şi de a le executa.

Articolul 19. Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice    Capacitate de exerciţiu este aptitudinea per...

Read More »

Articolul 20. Capacitatea deplină de exerciţiu a persoanei fizice

Articolul 20. Capacitatea deplină de exerciţiu a persoanei fizice    (1) Capacitatea deplină de exerciţiu începe la data cînd persoana fizică devine majoră, adică la împlinirea vîrstei de 18 ani.    (2) Minorul dobîndeşte prin căsătorie capacitate deplină de exerciţiu. Desfacerea căsătoriei nu afectează capacitatea deplină de exerciţiu a minorului. În cazul declarării nulităţii căsătoriei, instanţa de judecată îl poate lipsi

Articolul 20. Capacitatea deplină de exerciţiu a persoanei fizice    (1) Capacitatea deplină de exerciţiu...

Read More »

Articolul 21. Capacitatea de exerciţiu a minorului care a împlinit vîrsta de 14 ani

Articolul 21. Capacitatea de exerciţiu a minorului care a împlinit vîrsta de 14 ani    (1) Minorul care a împlinit vîrsta de 14 ani încheie acte juridice cu încuviinţarea părinţilor, adoptatorilor sau a curatorului, iar în cazurile prevăzute de lege, şi cu încuviinţarea autorităţii tutelare.    (2) Minorul care a împlinit vîrsta de 14 ani are dreptul fără consimţămîntul părinţilor, adoptatorilor sau al curatorului:  &nbsp

Articolul 21. Capacitatea de exerciţiu a minorului care a împlinit vîrsta de 14 ani    (1) Minorul care a...

Read More »

Articolul 22. Capacitatea de exerciţiu a minorului care nu a împlinit vîrsta de 14 ani

Articolul 22. Capacitatea de exerciţiu a minorului care nu a împlinit vîrsta de 14 ani    (1) Toate actele juridice pentru şi în numele minorului pînă la împlinirea vîrstei de 14 ani pot fi încheiate doar de părinţi, adoptatori sau tutore, în condiţiile prevăzute de lege.    (2) Minorul în vîrstă de la 7 la 14 ani este în drept să încheie de sine stătător:    a) acte juridice curente de mică valoare care se

Articolul 22. Capacitatea de exerciţiu a minorului care nu a împlinit vîrsta de 14 ani    (1) Toate actel...

Read More »

Articolul 23. Inadmisibilitatea lipsirii şi limitării capacităţii de folosinţă şi de exerciţiu

Articolul 23. Inadmisibilitatea lipsirii şi limitării capacităţii de folosinţă şi de exerciţiu    (1) Capacitatea civilă este recunoscută în măsură egală tuturor persoanelor, indiferent de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere, origine socială, grad de cultură sau de alte criterii similare.    (2) Persoana fizică nu poate fi lipsită de capacitate de folosinţă.  &nbsp

Articolul 23. Inadmisibilitatea lipsirii şi limitării capacităţii de folosinţă şi de exerciţiu    (1) Cap...

Read More »

Articolul 24. Declararea incapacităţii persoanei fizice

Articolul 24. Declararea incapacităţii persoanei fizice    (1) Persoana care în urma unei tulburări psihice (boli mintale sau deficienţe mintale) nu poate conştientiza sau dirija acţiunile sale poate fi declarată de către instanţa de judecată ca incapabilă. Asupra ei se instituie tutela.    (2) Actele juridice în numele persoanei fizice declarate incapabile se încheie de către tutore.    (3) Dacă temeiurile în care

Articolul 24. Declararea incapacităţii persoanei fizice    (1) Persoana care în urma unei tulburări psihi...

Read More »

Articolul 25. Limitarea persoanei fizice în capacitatea de exerciţiu

Articolul 25. Limitarea persoanei fizice în capacitatea de exerciţiu    (1) Persoana care, în urma consumului abuziv de alcool sau consumului de droguri şi de alte substanţe psihotrope, înrăutăţeşte starea materială a familiei sale poate fi limitată de către instanţa de judecată în capacitatea de exerciţiu. Asupra acestei persoane se instituie curatela.    (2) Persoana indicată la alin.(1) are dreptul să încheie acte juridice cu privire

Articolul 25. Limitarea persoanei fizice în capacitatea de exerciţiu    (1) Persoana care, în urma consum...

Read More »

Articolul 26. Activitatea de întreprinzător a persoanei fizice

Articolul 26. Activitatea de întreprinzător a persoanei fizice    (1) Persoana fizică are dreptul să practice activitate de întreprinzător, fără a constitui o persoană juridică, din momentul înregistrării de stat în calitate de întreprinzător individual sau în alt mod prevăzut de lege.    (2) Persoana care practică activitate de întreprinzător fără înregistrare de stat nu poate invoca lipsa calităţii de întreprinzător.  &nbsp

Articolul 26. Activitatea de întreprinzător a persoanei fizice    (1) Persoana fizică are dreptul să prac...

Read More »