Category: PROPRIETATEA

Articolul 315. Conţinutul dreptului de proprietate

Articolul 315. Conţinutul dreptului de proprietate    (1) Proprietarul are drept de posesiune, de folosinţă şi de dispoziţie asupra bunului.    (2) Dreptul de proprietate este perpetuu.    (3) Dreptul de proprietate poate fi limitat prin lege sau de drepturile unui terţ.    (4) Dreptul de folosinţă include şi libertatea persoanei de a nu folosi bunul. Poate fi instituită prin lege obligaţia de folosire

Articolul 315. Conţinutul dreptului de proprietate    (1) Proprietarul are drept de posesiune, de folosin...

Read More »

Articolul 316. Garantarea dreptului de proprietate

Articolul 316. Garantarea dreptului de proprietate    (1) Proprietatea este, în condiţiile legii, inviolabilă.    (2) Dreptul de proprietate este garantat. Nimeni nu poate fi silit a ceda proprietatea sa, afară numai pentru cauză de utilitate publică pentru o dreaptă şi prealabilă despăgubire. Exproprierea se efectuează în condiţiile legii.    (3) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi solul

Articolul 316. Garantarea dreptului de proprietate    (1) Proprietatea este, în condiţiile legii, inviola...

Read More »

Articolul 317. Întinderea dreptului de proprietate

Articolul 317. Întinderea dreptului de proprietate
    Tot ceea ce produce bunul, precum şi tot ceea ce uneşte bunul ori se încorporează în el ca urmare a faptei proprietarului, a unei alte persoane ori a unui caz fortuit, revine proprietarului dacă legea nu prevede altfel.

Articolul 317. Întinderea dreptului de proprietate    Tot ceea ce produce bunul, precum şi tot ceea ce un...

Read More »

Articolul 320. Modurile de dobîndire a dreptului de proprietate

Articolul 320. Modurile de dobîndire a dreptului de proprietate    (1) Dreptul de proprietate asupra unui bun nou, realizat de persoană pentru sine se dobîndeşte de către aceasta dacă legea sau contractul nu prevede altfel.    (2) Dreptul de proprietate se poate dobîndi, în condiţiile legii, prin ocupaţiune, act juridic, succesiune, accesiune, uzucapiune, precum şi prin hotărîre judecătorească atunci cînd aceasta este translativă de proprietate.<br

Articolul 320. Modurile de dobîndire a dreptului de proprietate    (1) Dreptul de proprietate asupra unui...

Read More »

Articolul 321. Momentul dobîndirii dreptului de proprietate

Articolul 321. Momentul dobîndirii dreptului de proprietate
    (1) Dreptul de proprietate este transmis dobînditorului în momentul predării bunului mobil dacă legea sau contractul nu prevede altfel.
    (2) În cazul bunurilor imobile, dreptul de proprietate se dobîndeşte la data înscrierii în registrul bunurilor imobile, cu excepţiile prevăzute de lege.

Articolul 321. Momentul dobîndirii dreptului de proprietate    (1) Dreptul de proprietate este transmis d...

Read More »

Articolul 322. Predarea bunului

Articolul 322. Predarea bunului
    (1) Predare a bunului înseamnă remiterea bunului către dobînditor, precum şi către cărăuş sau oficiul poştal pentru a fi expediat, în cazul în care acesta este înstrăinat fără obligaţia de a fi transportat.
    (2) Remiterea conosamentului sau a unui alt act care dă dreptul de dispoziţie asupra bunului este echivalată cu predarea bunului.

Articolul 322. Predarea bunului    (1) Predare a bunului înseamnă remiterea bunului către dobînditor, pre...

Read More »

Articolul 323. Ocupaţiunea

Articolul 323. Ocupaţiunea
    (1) Posesorul unui bun mobil fără stăpîn devine proprietarul acestuia, prin ocupaţiune, de la data intrării în posesiune în condiţiile legii.
    (2) Se consideră fără stăpîn bunurile mobile al căror proprietar a renunţat expres la dreptul de proprietate, bunurile abandonate, precum şi bunurile care, prin natura lor, nu au proprietar.

Articolul 323. Ocupaţiunea    (1) Posesorul unui bun mobil fără stăpîn devine proprietarul acestuia, prin...

Read More »

Articolul 324. Bunul găsit

Articolul 324. Bunul găsit    (1) Bunul mobil pierdut continuă să aparţină proprietarului său.    (2) Cel care a găsit bunul este obligat să-l restituie proprietarului sau fostului posesor, ori, dacă acesta nu poate fi identificat, să-l predea autorităţilor administraţiei publice locale sau organului de poliţie din localitatea în care a fost găsit.    (3) Bunul găsit într-o încăpere publică sau mijloc de transport

Articolul 324. Bunul găsit    (1) Bunul mobil pierdut continuă să aparţină proprietarului său. ...

Read More »