Category: DREPTUL DE UZ

Articolul 424. Dispoziţii generale cu privire la dreptul de uz şi la dreptul de abitaţie

Articolul 424. Dispoziţii generale cu privire la dreptul de uz şi la dreptul de abitaţie    (1) Uz este dreptul real asupra bunului altuia, în virtutea căruia uzuarul poate folosi bunul şi culege fructele lui necesare pentru nevoile proprii şi ale familiei sale.    (2) Titularul dreptului de abitaţie are dreptul să locuiască în locuinţa unei alte persoane împreună cu soţul şi copiii săi chiar dacă nu a fost căsătorit sau nu avea copii

Articolul 424. Dispoziţii generale cu privire la dreptul de uz şi la dreptul de abitaţie    (1) Uz este d...

Read More »

Articolul 425. Exercitarea dreptului de uz şi a dreptului de abitaţie

Articolul 425. Exercitarea dreptului de uz şi a dreptului de abitaţie
    (1) Dreptul de uz şi de abitaţie nu poate fi cedat, iar bunul care face obiectul acestor drepturi nu poate fi închiriat sau arendat.
    (2) Uzuarul şi titularul dreptului de abitaţie suportă cheltuielile de cultură sau de întreţinere proporţional părţii de care se foloseşte.

Articolul 425. Exercitarea dreptului de uz şi a dreptului de abitaţie    (1) Dreptul de uz şi de abitaţie...

Read More »