Category: DREPTUL DE VECINĂTATE

Articolul 377. Obligaţia de respect reciproc

Articolul 377. Obligaţia de respect reciproc
    Proprietarii terenurilor vecine sau ai altor bunuri imobile învecinate, pe lîngă respectarea drepturilor şi obligaţiilor prevăzute de lege, trebuie să se respecte reciproc. Se consideră vecin orice teren sau alt bun imobil de unde se pot produce influenţe reciproce.

Articolul 377. Obligaţia de respect reciproc    Proprietarii terenurilor vecine sau ai altor bunuri imobi...

Read More »

Articolul 378. Influenţa vecină admisibilă

Articolul 378. Influenţa vecină admisibilă    (1) Proprietarul terenului sau al unui alt bun imobil nu poate interzice influenţa pe care o exercită asupra bunului său gazul, aburul, mirosul, funinginea, fumul, zgomotul, căldura, vibraţia sau o altă influenţă similară provenită din terenul vecin dacă nu împiedică proprietarul în folosirea bunului sau dacă încalcă nesemnificativ dreptul acestuia.    (2) Dispoziţiile alin.(1) se aplică

Articolul 378. Influenţa vecină admisibilă    (1) Proprietarul terenului sau al unui alt bun imobil nu po...

Read More »

Articolul 379. Atentarea inadmisibilă

Articolul 379. Atentarea inadmisibilă    (1) Proprietarul poate cere interzicerea ridicării sau exploatării unor construcţii sau instalaţii despre care se poate afirma cu certitudine că prezenţa şi utilizarea lor atentează în mod inadmisibil asupra terenului său.    (2) Dacă construcţia sau instalaţia a fost ridicată respectîndu-se distanţa de la hotar stabilită de lege, demolarea sau interzicerea exploatării acestora poate fi cerută

Articolul 379. Atentarea inadmisibilă    (1) Proprietarul poate cere interzicerea ridicării sau exploatăr...

Read More »

Articolul 380. Cererea de înlăturare a pericolului de prăbuşire

Articolul 380. Cererea de înlăturare a pericolului de prăbuşire
    Dacă există pericolul prăbuşirii construcţiei de pe terenul vecin peste terenul său, proprietarul poate cere vecinului să ia măsurile necesare pentru prevenirea acestui pericol.

Articolul 380. Cererea de înlăturare a pericolului de prăbuşire    Dacă există pericolul prăbuşirii const...

Read More »

Articolul 381. Folosirea apelor

Articolul 381. Folosirea apelor    (1) Cursurile de apă şi pînza freatică din mai multe terenuri nu pot fi deviate sau manipulate de proprietarul oricărui teren astfel încît cantitatea sau calitatea apei să fie modificată în dezavantajul proprietarului unui alt teren.    (2) Proprietarul terenului inferior nu poate împiedica în nici un fel curgerea firească a apelor provenite de pe terenul superior.    (3) Dacă curgerea

Articolul 381. Folosirea apelor    (1) Cursurile de apă şi pînza freatică din mai multe terenuri nu pot f...

Read More »

Articolul 382. Regulile speciale de folosire a apei

Articolul 382. Regulile speciale de folosire a apei    (1) Proprietarul terenului inferior nu poate împiedica curgerea provocată de proprietarul terenului superior sau de alte persoane, aşa cum este cazul apelor care ţîşnesc pe acest din urmă teren, datorită unor lucrări subterane întreprinse de proprietarul terenului superior, cazul apelor provenite din secarea terenurilor mlăştinoase, al apelor folosite într-un scop casnic, agricol sau industrial, însă numai

Articolul 382. Regulile speciale de folosire a apei    (1) Proprietarul terenului inferior nu poate împie...

Read More »

Articolul 383. Captarea apei

Articolul 383. Captarea apei
    Proprietarul care vrea să folosească pentru irigarea terenului său apele naturale şi artificiale de care poate dispune în mod efectiv are dreptul ca, pe cheltuiala sa exclusivă, să facă pe terenul riveran opus lucrări utile de captare a apei.

Articolul 383. Captarea apei    Proprietarul care vrea să folosească pentru irigarea terenului său apele...

Read More »

Articolul 384. Surplusul de apă

Articolul 384. Surplusul de apă    (1) Proprietarul căruia îi prisoseşte apa pentru necesităţile curente este obligat ca, în schimbul unei juste şi prealabile despăgubiri, să ofere acest surplus proprietarului care nu poate procura apa necesară terenului său decît cu o cheltuială excesivă.    (2) Proprietarul nu poate fi scutit de obligaţia menţionată la alin.(1) pretinzînd că ar putea da surplusului de apă o altă destinaţie decît

Articolul 384. Surplusul de apă    (1) Proprietarul căruia îi prisoseşte apa pentru necesităţile curente...

Read More »

Articolul 385. Conservarea drepturilor dobîndite ale proprietarului terenului inferior

Articolul 385. Conservarea drepturilor dobîndite ale proprietarului terenului inferior
    (1) Proprietarul poate acorda orice întrebuinţare izvorului de pe terenul său cu condiţia de a nu aduce atingere drepturilor dobîndite de proprietarul terenului inferior.
    (2) Proprietarul terenului pe care se află izvorul nu poate să-i schimbe cursul dacă prin această schimbare ar lipsi locuitorii unei localităţi de apă pentru necesităţile curente.

Articolul 385. Conservarea drepturilor dobîndite ale proprietarului terenului inferior    (1) Proprietaru...

Read More »