Category: ÎNCETAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE

Articolul 337. Temeiurile încetării dreptului de proprietate

Articolul 337. Temeiurile încetării dreptului de proprietate    (1) Dreptul de proprietate încetează, în condiţiile legii, în urma consumării, pieirii fortuite sau distrugerii bunului, înstrăinării lui în temeiul unui act juridic, renunţării la dreptul de proprietate, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege.    (2) Nimeni nu poate fi forţat să cedeze proprietatea sa, cu excepţia cazurilor cînd, conform legii, se efectuează:<br

Articolul 337. Temeiurile încetării dreptului de proprietate    (1) Dreptul de proprietate încetează, în...

Read More »

Articolul 338. Renunţarea la dreptul de proprietate

Articolul 338. Renunţarea la dreptul de proprietate    (1) Proprietarul poate renunţa oricînd la dreptul de proprietate printr-o declaraţie în acest sens sau în alt mod care atestă cu certitudine că a renunţat la bun fără intenţia de a păstra dreptul de proprietate asupra lui.    (2) Obligaţiile proprietarului în legătură cu bunul la care a renunţat încetează atunci cînd un terţ dobîndeşte dreptul de proprietate asupra bunului.<br

Articolul 338. Renunţarea la dreptul de proprietate    (1) Proprietarul poate renunţa oricînd la dreptul...

Read More »

Articolul 339. Urmărirea bunurilor în legătură cu obligaţiile proprietarului

Articolul 339. Urmărirea bunurilor în legătură cu obligaţiile proprietarului    (1) Înstrăinarea bunurilor proprietarului prin aplicarea procedurii de urmărire a proprietăţii în legătură cu obligaţiile acestuia poate fi efectuată doar în temeiul unei hotărîri judecătoreşti dacă o altă modalitate nu este stabilită prin lege sau contract.    (2) Proprietarul pierde dreptul de proprietate asupra bunurilor urmărite în momentul dobîndirii

Articolul 339. Urmărirea bunurilor în legătură cu obligaţiile proprietarului    (1) Înstrăinarea bunurilo...

Read More »

Articolul 340. Înstrăinarea bunurilor pe care, conform legii, persoana nu le poate avea în proprietate

Articolul 340. Înstrăinarea bunurilor pe care, conform legii, persoana nu le poate avea în proprietate    (1) Dacă, în temeiurile prevăzute de lege, persoana a dobîndit dreptul de proprietate asupra unui bun care, conform legii, nu poate să-i aparţină cu drept de proprietate, proprietarul este obligat să înstrăineze bunul timp de un an din momentul dobîndirii dreptului de proprietate sau în alt termen stabilit de lege.    (2) Dacă proprietarul

Articolul 340. Înstrăinarea bunurilor pe care, conform legii, persoana nu le poate avea în proprietate   ...

Read More »

Articolul 341. Răscumpărarea animalelor domestice în cazul încălcării regulilor de comportare cu ele

Articolul 341. Răscumpărarea animalelor domestice în cazul încălcării regulilor de comportare cu ele
    În cazul în care proprietarul de animale domestice se comportă cu ele încălcînd evident regulile stabilite prin lege sau prin normele de comportare umană cu animalele, orice persoană are dreptul să solicite predarea animalelor. Preţul se stabileşte prin acordul părţilor sau prin hotărîre judecătorească.

Articolul 341. Răscumpărarea animalelor domestice în cazul încălcării regulilor de comportare cu ele    Î...

Read More »

Articolul 342. Rechiziţia

Articolul 342. Rechiziţia    (1) În caz de calamitate naturală, epidemie, epizootie sau în o altă situaţie excepţională, proprietarul poate fi deposedat de bun în temeiul unei decizii a autorităţii publice, în modul şi în condiţiile stabilite de lege.    (2) Persoana al cărei bun a fost rechiziţionat poate cere restituirea lui dacă, după încetarea situaţiei excepţionale, acesta s-a păstrat în natură.    (3

Articolul 342. Rechiziţia    (1) În caz de calamitate naturală, epidemie, epizootie sau în o altă situaţi...

Read More »

Articolul 343. Confiscarea

Articolul 343. Confiscarea
    (1) Confiscarea bunurilor se permite printr-o hotărîre judecătorească în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.
    (2) În cazurile prevăzute de lege, bunurile proprietarului pot fi confiscate printr-un act administrativ. Actul administrativ cu privire la confiscare poate fi atacat în instanţă de judecată.

Articolul 343. Confiscarea    (1) Confiscarea bunurilor se permite printr-o hotărîre judecătorească în ca...

Read More »