Category: PROPRIETATEA COMUNĂ

Articolul 344. Proprietatea comună. Temeiurile apariţiei ei

Articolul 344. Proprietatea comună. Temeiurile apariţiei ei
    (1) Proprietatea este comună în cazul în care asupra unui bun au drept de proprietate doi sau mai mulţi titulari.
    (2) Proprietatea comună poate apărea în temeiul legii sau în baza unui act juridic.

Articolul 344. Proprietatea comună. Temeiurile apariţiei ei    (1) Proprietatea este comună în cazul în c...

Read More »

Articolul 345. Formele proprietăţii comune

Articolul 345. Formele proprietăţii comune
    (1) Proprietatea comună poate fi caracterizată prin delimitarea cotei fiecărui proprietar (proprietate pe cote-părţi) sau prin nedelimitarea cotelor-părţi (proprietate în devălmăşie).
    (2) Dacă bunul este comun, proprietatea pe cote-părţi se prezumă pînă la proba contrară.
    (3) Coproprietarii devălmaşi pot atribui bunurilor comune regimul proprietăţii comune pe cote-părţi.

Articolul 345. Formele proprietăţii comune    (1) Proprietatea comună poate fi caracterizată prin delimit...

Read More »

Articolul 346. Cota-parte în proprietatea comună pe cote-părţi

Articolul 346. Cota-parte în proprietatea comună pe cote-părţi    (1) Fiecare coproprietar este proprietarul exclusiv al unei cote-părţi ideale din bunul comun. Cotele-părţi sînt prezumate a fi egale pînă la probă contrară. Dacă bunul a fost dobîndit printr-un act juridic, nu se va putea face probă contrară decît prin înscrisuri.    (2) Coproprietarul care a făcut din contul său, cu acordul celorlalţi coproprietari, bunului comun

Articolul 346. Cota-parte în proprietatea comună pe cote-părţi    (1) Fiecare coproprietar este proprieta...

Read More »

Articolul 347. Folosinţa bunului proprietate comună pe cote-părţi

Articolul 347. Folosinţa bunului proprietate comună pe cote-părţi    (1) Fiecare coproprietar are dreptul de a folosi bunul proprietate comună pe cote-părţi în măsura care nu schimbă destinaţia lui şi nu aduce atingere drepturilor celorlalţi coproprietari.    (2) Modul de folosire a bunului comun se stabileşte prin acordul coproprietarilor sau, în caz de divergenţe, prin hotărîre judecătorească în baza unei aprecieri echitabile a intereselor

Articolul 347. Folosinţa bunului proprietate comună pe cote-părţi    (1) Fiecare coproprietar are dreptul...

Read More »

Articolul 348. Fructele produse de bunul proprietate comună pe cote-părţi

Articolul 348. Fructele produse de bunul proprietate comună pe cote-părţi
    (1) Fructele produse de bunul proprietate comună pe cote-părţi se cuvin tuturor coproprietarilor proporţional cotei-părţi deţinute dacă aceştia nu au stabilit altfel.
    (2) Coproprietarul care a suportat singur cheltuielile de producere sau de culegere a fructelor are dreptul la compensarea acestor cheltuieli de către coproprietari proporţional cotei lor părţi.

Articolul 348. Fructele produse de bunul proprietate comună pe cote-părţi    (1) Fructele produse de bunu...

Read More »

Articolul 350. Actele de conservare a bunului proprietate comună pe cote-părţi

Articolul 350. Actele de conservare a bunului proprietate comună pe cote-părţi
    Fiecare coproprietar poate să efectueze acte de conservare a bunurilor proprietate comună pe cote-părţi fără acordul celorlalţi coproprietari şi să le pretindă compensarea cheltuielilor proporţional cotei lor părţi.

Articolul 350. Actele de conservare a bunului proprietate comună pe cote-părţi    Fiecare coproprietar po...

Read More »

Articolul 351. Actele de dispoziţie privind bunurile proprietate comună pe cote-părţi

Articolul 351. Actele de dispoziţie privind bunurile proprietate comună pe cote-părţi    (1) În privinţa bunurilor proprietate comună pe cote-părţi nu se pot încheia acte de dispoziţie decît cu acordul tuturor coproprietarilor.    (2) Actele de dispoziţie încheiate în lipsa unanimităţii sînt lovite de nulitate relativă dacă se demonstrează că terţul este de rea-credinţă. În acest caz, prescripţia dreptului la acţiune începe

Articolul 351. Actele de dispoziţie privind bunurile proprietate comună pe cote-părţi    (1) În privinţa...

Read More »

Articolul 352. Dreptul de preemţiune

Articolul 352. Dreptul de preemţiune    (1) În cazul vînzării unei cote-părţi din bunurile proprietate comună pe cote-părţi, cu excepţia vînzării la licitaţie, ceilalţi coproprietari au dreptul preferenţial de a cumpăra cota la preţul cu care se vinde şi în aceleaşi condiţii.    (2) Vînzătorul cotei-părţi este obligat să notifice ceilalţi coproprietari că intenţionează să-şi vîndă cota, indicînd preţul şi celelalte

Articolul 352. Dreptul de preemţiune    (1) În cazul vînzării unei cote-părţi din bunurile proprietate co...

Read More »

Articolul 353. Urmărirea cotei-părţi din bunurile proprietate comună pe cote-părţi

Articolul 353. Urmărirea cotei-părţi din bunurile proprietate comună pe cote-părţi    (1) Creditorii unui coproprietar pot urmări cota-parte ideală a acestuia din bunurile proprietate comună pe cote-părţi sau pot cere instanţei de judecată împărţirea bunului, caz în care urmărirea se face asupra părţii din bun sau, după caz, asupra sumei de bani cuvenite debitorului.    (2) În cazul vînzării silite a unei cote-părţi, executorul

Articolul 353. Urmărirea cotei-părţi din bunurile proprietate comună pe cote-părţi    (1) Creditorii unui...

Read More »