Category: REGISTRUL BUNURILOR IMOBILE

Articolul 496. Destinaţia registrului bunurilor imobile

Articolul 496. Destinaţia registrului bunurilor imobile    (1) În registrul bunurilor imobile sînt descrise imobilele şi sînt indicate drepturile reale care au ca obiect aceste bunuri.    (2) Drepturile de creanţă, faptele sau raporturile juridice aferente imobilelor consemnate în registru pot fi înscrise în cazurile prevăzute de lege.    (3) Orice persoană interesată poate lua cunoştinţă de registrul bunurilor imobile.<br

Articolul 496. Destinaţia registrului bunurilor imobile    (1) În registrul bunurilor imobile sînt descri...

Read More »

Articolul 497. Prezumţia caracterului autentic şi complet al datelor din registrul bunurilor imobile

Articolul 497. Prezumţia caracterului autentic şi complet al datelor din registrul bunurilor imobile    (1) Înscrierile făcute în registrul bunurilor imobile se prezumă autentice şi complete pînă la proba contrară.    (2) Conţinutul registrului este considerat autentic în favoarea celui care a dobîndit prin act juridic un drept de la o persoană dacă dreptul era înscris în registru în numele persoanei. Această dispoziţie nu se aplică

Articolul 497. Prezumţia caracterului autentic şi complet al datelor din registrul bunurilor imobile    (...

Read More »

Articolul 498. Felurile înscrierilor

Articolul 498. Felurile înscrierilor    (1) Înscrierile sînt de 3 feluri: intabularea, înscrierea provizorie şi notarea.    (2) Intabularea şi înscrierea provizorie au ca obiect drepturile tabulare, iar notarea se referă la înscrierea drepturilor de creanţă, a faptelor sau a raporturilor juridice aferente imobilelor consemnate în registru.    (3) Înscrierea provizorie şi notarea se fac numai în cazurile şi în condiţiile

Articolul 498. Felurile înscrierilor    (1) Înscrierile sînt de 3 feluri: intabularea, înscrierea provizo...

Read More »

Articolul 499. Dobîndirea drepturilor reale supuse înscrierii

Articolul 499. Dobîndirea drepturilor reale supuse înscrierii    (1) Drepturile reale asupra imobilelor supuse înscrierii potrivit legii se vor dobîndi atît între părţi, cît şi faţă de terţi numai prin înscrierea în registrul bunurilor imobile a constituirii sau strămutării lor în temeiul acordului de voinţă dintre părţi.    (2) Drepturile reale se vor pierde sau stinge numai dacă radierea lor s-a înscris în registrul bunurilor

Articolul 499. Dobîndirea drepturilor reale supuse înscrierii    (1) Drepturile reale asupra imobilelor s...

Read More »

Articolul 500. Consecutivitatea drepturilor înscrise în registrul bunurilor imobile

  Articolul 500. Consecutivitatea drepturilor înscrise în registrul bunurilor imobile    (1) Consecutivitatea drepturilor înscrise în registrul bunurilor imobile se determină în conformitate cu consecutivitatea înregistrării lor. Se consideră dată a înregistrării ziua depunerii cererii de înregistrare.    (2) Consecutivitatea poate fi modificată ulterior. Pentru aceasta este necesar acordul persoanelor care-şi schimbă consecutivitatea

  Articolul 500. Consecutivitatea drepturilor înscrise în registrul bunurilor imobile    (1) Consecu...

Read More »

Articolul 501. Înscrierea provizorie în registrul bunurilor imobile

Articolul 501. Înscrierea provizorie în registrul bunurilor imobile    Înscrierea provizorie în registrul bunurilor imobile se cere dacă:    a) dreptul real dobîndit este afectat de o condiţie suspensivă sau rezolutorie;    b) în temeiul unei hotărîri judecătoreşti care nu este încă irevocabilă, o parte a fost obligată la strămutarea, constituirea sau stingerea unui drept tabular ori cel care administrează bunurile

Articolul 501. Înscrierea provizorie în registrul bunurilor imobile    Înscrierea provizorie în registrul...

Read More »

Articolul 502. Efectul înscrierii provizorii

Articolul 502. Efectul înscrierii provizorii    (1) Înscrierea provizorie are ca efect dobîndirea, modificarea sau stingerea unui drept tabular de la data înregistrării cererii, sub condiţia şi în măsura justificării ei.    (2) Justificarea unei înscrieri provizorii se face cu consimţămîntul celui la care se referă această înscriere sau în temeiul unei hotărîri judecătoreşti irevocabile.    (3) Justificarea radierii

Articolul 502. Efectul înscrierii provizorii    (1) Înscrierea provizorie are ca efect dobîndirea, modifi...

Read More »

Articolul 503. Accesul public la informaţie

Articolul 503. Accesul public la informaţie
    (1) Orice persoană, fără a fi ţinută să justifice vreun interes, poate cerceta, lua cunoştinţă de registrul bunurilor imobile, precum şi de documentele adiţionale, în condiţiile legii.
    (2) De pe registrul bunurilor imobile se vor elibera, în condiţiile legii, extrase certificate şi copii legalizate.

Articolul 503. Accesul public la informaţie    (1) Orice persoană, fără a fi ţinută să justifice vreun in...

Read More »

Articolul 504. Rectificarea înscrierilor din registrul bunurilor imobile

Articolul 504. Rectificarea înscrierilor din registrul bunurilor imobile
    (1) Cînd vreo înscriere din registrul bunurilor imobile nu corespunde situaţiei juridice reale, se poate cere rectificarea înscrierii.
    (2) Prin rectificare se înţelege radierea, corectarea sau menţionarea oricărei operaţiuni susceptibile de a face obiectul unei înscrieri în registru.

Articolul 504. Rectificarea înscrierilor din registrul bunurilor imobile    (1) Cînd vreo înscriere din r...

Read More »

Articolul 505. Dreptul de a cere rectificarea

Articolul 505. Dreptul de a cere rectificarea    (1) Orice persoană interesată poate cere rectificarea unei intabulări sau înscrieri provizorii dacă:    a) înscrierea sau actul în al cărui temei s-a dispus înscrierea nu a fost valabil;    b) dreptul înscris a fost calificat greşit;    c) nu mai sînt întrunite condiţiile de existenţă a dreptului înscris sau au încetat efectele actului juridic în

Articolul 505. Dreptul de a cere rectificarea    (1) Orice persoană interesată poate cere rectificarea un...

Read More »