Category: Uncategorized

Articolul 64. Publicitatea registrelor de stat ale persoanelor juridice

Articolul 64. Publicitatea registrelor de stat ale persoanelor juridice    (1) Pînă în momentul în care faptul nu a fost înscris în registrul de stat al persoanelor juridice şi nu a fost făcut public, persoana în al cărei interes faptul trebuia înregistrat nu poate să-l opună terţilor, cu excepţia cazului cînd demonstrează că terţul cunoştea faptul.    (2) Dacă faptul este înregistrat şi făcut public, terţul trebuie să-l recunoască

Articolul 64. Publicitatea registrelor de stat ale persoanelor juridice    (1) Pînă în momentul în care f...

Read More »

Articolul 67. Sediul persoanei juridice

Articolul 67. Sediul persoanei juridice    (1) Persoana juridică are un sediu, indicat în actele de constituire.    (2) Stabilirea şi schimbarea sediului sînt opozabile terţilor din momentul înregistrării de stat.    (3) Adresa poştală a persoanei juridice este cea de la sediu. Persoana juridică poate avea şi alte adrese pentru corespondenţă.    (4) Toate documentele şi scrisorile intrate la sediu

Articolul 67. Sediul persoanei juridice    (1) Persoana juridică are un sediu, indicat în actele de const...

Read More »

Articolul 72. Garantarea drepturilor creditorilor persoanei juridice în cazul reorganizării ei

Articolul 72. Garantarea drepturilor creditorilor persoanei juridice în cazul reorganizării ei    (1) În termen de 15 zile de la adoptarea hotărîrii de reorganizare, organul executiv al persoanei juridice participante la reorganizare este obligat să informeze în scris toţi creditorii cunoscuţi şi să publice un aviz privind reorganizarea în 2 ediţii consecutive ale “Monitorului Oficial al Republicii Moldova”.    (2) Creditorii pot, în

Articolul 72. Garantarea drepturilor creditorilor persoanei juridice în cazul reorganizării ei    (1) În...

Read More »

Articolul 83. Înregistrarea dezmembrării

Articolul 83. Înregistrarea dezmembrării    (1) Înregistrarea dezmembrării se face la organul care a efectuat înregistrarea de stat a persoanei juridice dezmembrate. Înregistrarea dezmembrării se face numai după înregistrarea noilor persoane juridice sau a modificării actului de constituire al persoanei juridice la care trece o parte din patrimoniu.    (2) Organul care urmează să efectueze înregistrarea de stat a noii persoane juridice sau

Articolul 83. Înregistrarea dezmembrării    (1) Înregistrarea dezmembrării se face la organul care a efec...

Read More »

Articolul 103. Reprezentanţa

Articolul 103. Reprezentanţa
    (1) Reprezentanţa este o subdiviziune separată a persoanei juridice situată în afara sediului acesteia, care o reprezintă şi îi apără interesele.
    (2) Reprezentanţa nu este persoană juridică.

Articolul 103. Reprezentanţa    (1) Reprezentanţa este o subdiviziune separată a persoanei juridice situa...

Read More »

Articolul 222. Nulitatea actului juridic încheiat de o persoană fără capacitate de exerciţiu

Articolul 222. Nulitatea actului juridic încheiat de o persoană fără capacitate de exerciţiu
    (1) Actul juridic încheiat de o persoană fără capacitate de exerciţiu este nul.
    (2) Persoana cu capacitate de exerciţiu deplină este obligată să repare prejudiciul cauzat celeilalte părţi prin încheierea actului juridic nul dacă se demonstrează că a ştiut sau trebuia să ştie că cealaltă parte nu are capacitate de exerciţiu.

Articolul 222. Nulitatea actului juridic încheiat de o persoană fără capacitate de exerciţiu    (1) Actul...

Read More »

Articolul 1508. Determinarea cotei din rezerva succesorală pentru fiecare moştenitor rezervatar

  Articolul 1508. Determinarea cotei din rezerva succesorală pentru fiecare moştenitor rezervatar
    La determinarea cotei din rezerva succesorală pentru fiecare moştenitor rezervatar, se iau în considerare toţi moştenitorii legali chemaţi la succesiune dacă nu ar fi existat testamentul. Moştenitorii testamentari nu se iau în considerare dacă ei nu sînt moştenitori legali.

  Articolul 1508. Determinarea cotei din rezerva succesorală pentru fiecare moştenitor rezervatar   ...

Read More »