Articolul 1621. Legea aplicabilă succesiunii

Articolul 1621. Legea aplicabilă succesiunii    Legea aplicabilă succesiunii se referă la:    a) momentul deschiderii succesiunii;    b) categoriile de persoane cu vocaţie succesorală;    c) condiţiile legale privind calitatea succesorală pasivă;    d) exercitarea dreptului de posesiune asupra averii rămase de la defunct;    e) condiţiile şi efectele opţiunii

Articolul 1621. Legea aplicabilă succesiunii    Legea aplicabilă succesiunii se referă la:  ...

Read More »

Articolul 1622. Legea aplicabilă bunurilor succesorale

Articolul 1622. Legea aplicabilă bunurilor succesorale
    (1) Raporturile de succesiune cu privire la bunurile mobile sînt guvernate de legea naţională în vigoare la momentul decesului persoanei care a lăsat moştenirea.
    (2) Raporturile de succesiune cu privire la bunurile imobile sînt guvernate de legea statului pe al cărui teritoriu se află aceste bunuri.

Articolul 1622. Legea aplicabilă bunurilor succesorale    (1) Raporturile de succesiune cu privire la bun...

Read More »

Articolul 1623. Legea aplicabilă succesiunii testamentare

Articolul 1623. Legea aplicabilă succesiunii testamentare    (1) Testatorul poate supune transmiterea prin succesiune a averii sale unei alte legi decît cea prevăzută la art.1622, cu condiţia să nu înlăture dispoziţiile imperative. Legea aleasă se aplică situaţiilor prevăzute la art.1621.    (2) Întocmirea, modificarea sau revocarea testamentului sînt considerate valabile dacă actul respectă condiţiile de formă aplicabile la data cînd

Articolul 1623. Legea aplicabilă succesiunii testamentare    (1) Testatorul poate supune transmiterea pri...

Read More »