Articolul 21. Capacitatea de exerciţiu a minorului care a împlinit vîrsta de 14 ani

Articolul 21. Capacitatea de exerciţiu a minorului care a împlinit vîrsta de 14 ani    (1) Minorul care a împlinit vîrsta de 14 ani încheie acte juridice cu încuviinţarea părinţilor, adoptatorilor sau a curatorului, iar în cazurile prevăzute de lege, şi cu încuviinţarea autorităţii tutelare.    (2) Minorul care a împlinit vîrsta de 14 ani are dreptul fără consimţămîntul părinţilor, adoptatorilor sau al curatorului:  &nbsp

Articolul 21. Capacitatea de exerciţiu a minorului care a împlinit vîrsta de 14 ani    (1) Minorul care a...

Read More »

Articolul 22. Capacitatea de exerciţiu a minorului care nu a împlinit vîrsta de 14 ani

Articolul 22. Capacitatea de exerciţiu a minorului care nu a împlinit vîrsta de 14 ani    (1) Toate actele juridice pentru şi în numele minorului pînă la împlinirea vîrstei de 14 ani pot fi încheiate doar de părinţi, adoptatori sau tutore, în condiţiile prevăzute de lege.    (2) Minorul în vîrstă de la 7 la 14 ani este în drept să încheie de sine stătător:    a) acte juridice curente de mică valoare care se

Articolul 22. Capacitatea de exerciţiu a minorului care nu a împlinit vîrsta de 14 ani    (1) Toate actel...

Read More »

Articolul 23. Inadmisibilitatea lipsirii şi limitării capacităţii de folosinţă şi de exerciţiu

Articolul 23. Inadmisibilitatea lipsirii şi limitării capacităţii de folosinţă şi de exerciţiu    (1) Capacitatea civilă este recunoscută în măsură egală tuturor persoanelor, indiferent de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere, origine socială, grad de cultură sau de alte criterii similare.    (2) Persoana fizică nu poate fi lipsită de capacitate de folosinţă.  &nbsp

Articolul 23. Inadmisibilitatea lipsirii şi limitării capacităţii de folosinţă şi de exerciţiu    (1) Cap...

Read More »

Articolul 24. Declararea incapacităţii persoanei fizice

Articolul 24. Declararea incapacităţii persoanei fizice    (1) Persoana care în urma unei tulburări psihice (boli mintale sau deficienţe mintale) nu poate conştientiza sau dirija acţiunile sale poate fi declarată de către instanţa de judecată ca incapabilă. Asupra ei se instituie tutela.    (2) Actele juridice în numele persoanei fizice declarate incapabile se încheie de către tutore.    (3) Dacă temeiurile în care

Articolul 24. Declararea incapacităţii persoanei fizice    (1) Persoana care în urma unei tulburări psihi...

Read More »

Articolul 25. Limitarea persoanei fizice în capacitatea de exerciţiu

Articolul 25. Limitarea persoanei fizice în capacitatea de exerciţiu    (1) Persoana care, în urma consumului abuziv de alcool sau consumului de droguri şi de alte substanţe psihotrope, înrăutăţeşte starea materială a familiei sale poate fi limitată de către instanţa de judecată în capacitatea de exerciţiu. Asupra acestei persoane se instituie curatela.    (2) Persoana indicată la alin.(1) are dreptul să încheie acte juridice cu privire

Articolul 25. Limitarea persoanei fizice în capacitatea de exerciţiu    (1) Persoana care, în urma consum...

Read More »

Articolul 26. Activitatea de întreprinzător a persoanei fizice

Articolul 26. Activitatea de întreprinzător a persoanei fizice    (1) Persoana fizică are dreptul să practice activitate de întreprinzător, fără a constitui o persoană juridică, din momentul înregistrării de stat în calitate de întreprinzător individual sau în alt mod prevăzut de lege.    (2) Persoana care practică activitate de întreprinzător fără înregistrare de stat nu poate invoca lipsa calităţii de întreprinzător.  &nbsp

Articolul 26. Activitatea de întreprinzător a persoanei fizice    (1) Persoana fizică are dreptul să prac...

Read More »

Articolul 28. Numele persoanei fizice

Articolul 28. Numele persoanei fizice    (1) Orice persoană fizică are dreptul la numele stabilit sau dobîndit potrivit legii.    (2) Numele cuprinde numele de familie şi prenumele, iar în cazul prevăzut de lege, şi patronimicul.    (3) Numele de familie se dobîndeşte prin efectul filiaţiei şi se modifică prin efectul schimbării stării civile, în condiţiile prevăzute de lege.    (4) Prenumele se

Articolul 28. Numele persoanei fizice    (1) Orice persoană fizică are dreptul la numele stabilit sau dob...

Read More »

Articolul 29. Utilizarea numelui

Articolul 29. Utilizarea numelui    (1) Orice persoană are dreptul la respectul numelui său.    (2) Persoana fizică dobîndeşte şi exercită drepturile şi execută obligaţiile în numele său.    (3) Cel care utilizează numele altuia este răspunzător de toate confuziile sau prejudiciile care rezultă. Atît titularul numelui, cît şi soţul sau rudele lui apropiate pot să se opună acestei utilizări şi să ceară repararea

Articolul 29. Utilizarea numelui    (1) Orice persoană are dreptul la respectul numelui său.  ...

Read More »

Articolul 30. Domiciliul şi reşedinţa

Articolul 30. Domiciliul şi reşedinţa    (1) Domiciliul persoanei fizice este locul unde aceasta îşi are locuinţa statornică sau principală. Se consideră că persoana îşi păstrează domiciliul atîta timp cît nu şi-a stabilit un altul.    (2) Reşedinţa persoanei fizice este locul unde îşi are locuinţa temporară sau secundară.    (3) Persoana al cărei domiciliu nu poate fi stabilit cu certitudine se consideră

Articolul 30. Domiciliul şi reşedinţa    (1) Domiciliul persoanei fizice este locul unde aceasta îşi are...

Read More »